Karol Okoński odchodzi z ministerstwa cyfryzacji W resorcie był od czerwca 2016 r. Od maja 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu - wiceministra. W grudniu 2018 r. premier powołał go na pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski zapewnił PAP, że odejście nie jest związane z konfliktem, a Karol Okoński zakończył misję w administracji publicznej. Doświadczenie zdobywał w Accenture, gdzie spędził ponad dekadę (2001 - 2012). Następnie był dyrektorem IT w Poczcie Polskiej Usługi Cyfrowe i FM Banku PBP. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego następcą. Trwają rozmowy z kandydatami - poinformował Marek Zagórski.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzialny za politykę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego państwa, m.in. koordynuje działania jednostek zajmujących się tym obszarem, przygotowuje kolejne działania, opiniuje akty prawne.

Karol Okoński zajmował się bezpieczeństwem cyfrowym kraju w czasie, gdy głośna stała się sprawa bezpieczeństwa sieci 5G i wątpliwości dotyczące Huawei. Wiceminister należał do zespołu, odpowiedzialnego za analizę bezpieczeństwa sieci nowej generacji. Efektem mają być wytyczne dla dostawców, którzy będą uczestniczyć w budowie infrastruktury 5G. Okoński pracował też nad projektem budowy chmury dla administracji publicznej, który powinien zmaterializować się w przyszłym roku (do chmury przeniosą część zasobów zarówno urzędy centralne, jak i samorządowe, co może przyspieszyć rozwój cloud computingu w kraju). Okoński był także szefem komitetu nadzorującego najważniejsze projekty cyfryzacji w administracji centralnej, jak e-dowód, CEPiK, system rejestrów państwowych.