Simple podpisało kontrakt z pięcioma prywatnymi uczelniami. Są to: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, WSB we Wrocławiu, WSB w Toruniu i WSB w Gdańsku oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. Kontrakt obejmuje wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu komputerowego do obsługi toku studiów.

Umowa została podzielona na część gwarantowaną oraz opcjonalną (dotyczy części usług, z których uczelnie mogą, ale nie muszą skorzystać).

Zakontraktowany system komputerowy ma zostać wdrożony nie później niż do 2021 r. Po jego dostarczeniu i instalacji przez 2 lata będą świadczone usługi utrzymania.

Każda ze szkół będzie partycypować w kosztach na podobnym poziomie. Całkowite wynagrodzenie Simple za wykonanie umowy wynosi ok. 7,9 mln zł brutto, w tym w części gwarantowanej nie przekroczy ok. 6,1 mln zł, a w części opcjonalnej - ok. 1,8 mln zł. Spółka udzieliła uczelniom 2-letniej gwarancji na wdrażane systemy.