Obie organizacje zwróciły się do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, proszą rząd o obronę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej porozumienia Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Dotyczy ono ochrony i warunków przetwarzania danych osobowych między Unią Europejską i USA.

Apel to odpowiedź na wniosek o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie porozumienia Privacy Shield, który wpłynął do Trybunału Sprawiedliwości UE. Kwestionowana decyzja dotyczy uznania ochrony danych osobowych, gwarantowanej w porozumieniu, za nieodpowiadającą europejskim standardom.

Autorzy listu do Anny Streżyńskiej powołują się na wyrażane wcześniej poparcie rządu dla porozumienia, który w lutym br. oceniał, że "tarcza prywatności" zapewnia lepszą ochronę danych osób, niż poprzednia umowa "bezpieczna przystań", zakwestionowana przez Trybunał Sprawiedliwości UE w 2015 r. Ich zdaniem unieważnienie decyzji przez Trybunał „byłoby szkodliwe dla rozwoju europejskiej gospodarki, podważyłoby wiarygodność Unii Europejskiej jako partnera relacji handlowych i osłabiłoby ten kompleksowy, transparentny i zapewniający podmiotom danych gwarancje ochrony danych osobowych mechanizm transferów danych do państw trzecich, przewidziany w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych".\

Privacy Shield wyznacza ramy prawne m.in. dla przetwarzania danych europejskich klientów w chmurze - w centrach danych ulokowanych w USA. Brak długo negocjowanego porozumienia zagrażał europejskim biznesom amerykańskich potentatów na rynku cloud computingu.