Pirackie aplikacje służyły m.in. do projektów drogowych, kolejowych, sieci łączności, a także w górnictwie. Policja zabezpieczyła w firmie 4 komputery i 21 twardych dysków z nielegalnymi kopiami oprogramowania. Jego wartość wstępnie oszacowano na prawie 2 mln. zł.

Kilka tygodni temu BSA informowało o ugodzie o zawartej z firmą ze wschodniej Polski. Korzystała ona z nielegalnego specjalistycznego oprogramowania. W ramach ugody zapłaci odszkodowanie w wysokości 1 mln dol.