Wynagrodzenia specjalistów pracujących na umowach B2B (działalność gospodarcza) przewyższają pensje zatrudnionych na etacie o 18 - 27 proc., biorąc pod uwagę zarobki "na rękę" - według Raportu Płacowego dla Branży IT - 2017, opracowanego przez Sedlak & Sedlak.

Najczęściej na współpracę w formule B2B decydują się osoby na stanowiskach zawiązanych z programowaniem. Z badania wynika, że 37 proc. firm z branży IT angażuje przynajmniej część fachowców na kontraktach.

Biorąc pod uwagę kwoty wynagrodzeń netto na fakturze (dla pracujących na umowach B2B) oraz brutto na umowę o pracę, różnica zarobków na korzyść działalności gospodarczej wynosi 12 - 32 proc. (tj. co najmniej 1 tys. zł), w zależności od doświadczenia zawodowego i umiejętności specjalisty. Eksperci na kontaktach B2B mogą otrzymać nawet 14,5 tys. zł netto miesięcznie.

Przy porównaniu zarobków „na rękę” okazuje się, że specjaliści IT wystawiający faktury otrzymują wynagrodzenie nawet o ponad jedną czwartą wyższe niż zatrudnieni na umowach o pracę.

Obliczając stawki dla kontraktów przyjęto, że pracownik płaci ZUS w normalnej wysokości, 19-procentowy podatek liniowy oraz nie ma kosztów dodatkowych. 

Podobne dysproporcje na korzyść kontraktorów widoczne są w przypadku konkretnych stanowisk. Np. programiści Java/JEE/J2EE mogą liczyć na 12 - 16 proc. więcej, biorąc pod uwagę całkowite wynagrodzenia.


Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017

 

Z danych Sedlak & Sedlak wynika, że pracodawcy coraz bardziej dbają o kontraktorów - mogą oni liczyć nie tylko na większe pieniądze niż etatowcy. Wprawdzie prowadząc własną działalność np. nie są uprawnieni do korzystania z urlopów wypoczynkowych czy zwolnień lekarskich, ale pracodawcy coraz częściej oferują im takie same pakiety świadczeń dodatkowych jak osobom zatrudnionym na umowach o pracę.

Źródło: wynagrodzenia.pl