Według danych PMR z kwietnia br. duże firmy (zatrudniające ponad 250 osób) mają na wyposażeniu średnio 222 komputery -  to o 15 sztuk mniej, niż w 2005 r. W ciągu minionych kilku lat znacznie wzrósł udział urządzeń przenośnych – stanowią one 26 proc. wszystkich komputerów, jakimi dysponują duże przedsiębiorstwa. To o 11 punktów procentowych więcej niż w 2005 r.

Obecnie tyle samo podmiotów używa desktopów, jak i notebooków (po 96 proc.). Netbooki są na wyposażeniu 56 proc. firm. Liczba komputerów przenośnych w większości badanych podmiotów nie jest jednak duża (w porównaniu z liczbą zatrudnionych osób, czyli ponad 250) - 55 proc. ma od 10 do 49 notebooków i/lub netbooków, a 20 proc. – mniej niż 10. W przypadku komputerów stacjonarnych największa grupa przedsiębiorców (30 proc.) dysponuje liczbą od 100 do 249 maszyn, 29 proc. używa od 50 do 99 desktopów.

PMR zwraca uwagę, że wydłuża się czas eksploatacji komputerów w firmach – w porównaniu z 2005 r. wzrósł on o kilka miesięcy. Przeciętny czas użytkowania urządzeń przenośnych wynosi niecałe 4 lata. Największa grupa przedsiębiorców (33 proc.) wymienia sprzęt co 3 lata, 29 proc. – co 4 lata, a 25 proc. – co 5 lat. W 3 proc. firm notebooki wytrzymują 7 lat i dłużej.

Nieco dłużej w biurach pracują komputery stacjonarne (przeciętnie trochę ponad 4 lata). Większość firm kupuje nowe maszyny co 4 lub 5 lat (po 29 proc.), niewiele mniej (24 proc.) – co 3 lata. W 6 proc. przedsiębiorstw desktopy działają 7 lat lub dłużej.

Inne urządzenia, których najczęściej używają duże firmy, to drukarki (miało je 100 proc. respondentów), serwery (99 proc.) i routery (98 proc.). Z pamięci masowych korzysta 80 proc. podmiotów.

Dane pochodzą z raportu „Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych
firmach w Polsce 2011”. W badaniu przeprowadzono 417 wywiadów, respondentami były przede wszystkim osoby reprezentujące działy IT. Według PMR wyniki są reprezentatywne dla dużych przedsiębiorstw, działających w różnych branżach.