Połowa przedsiębiorców z sektora IT nie ma strategii na dłużej niż 3 miesiące w zakresie inwestycji w kapitał ludzki - wynika z badania PARP. Jako najważniejsze wyzwanie firmy z branży wskazały pozyskanie pracowników o odpowiednich kompetencjach (79 proc.), zatrzymanie najlepszych w organizacji (72 proc.) i budowanie zaangażowania pracowników (63 proc.).

Z raportu wynika, że pracodawcy oczekują pracowników już przygotowanych do realizacji proponowanych zadań, z wykształceniem technicznym lub wyższym oraz z doświadczeniem, przede wszystkim programistów.

Programowanie to najczęściej wskazywane zadanie dla fachowców w firmach z branży (87 proc.). Kolejne miejsca zajęło wdrażanie produktu (80 proc.), testowanie (78 proc.), projektowanie rozwiązania technicznego (74 proc.), zarządzanie i utrzymanie (73 proc.), zarządzanie zespołem (73 proc.).

Działania wymienione w dalszej kolejności to asysta techniczna, rozwój biznesu i "projektowanie ergonomii i przyjaznego rozwiązania".

Komplet ról występuje w 37 proc. badanych organizacji, a 80 proc. reprezentuje co najmniej 5 wymienionych ról.
Większość sporadycznie ocenia kompetencje kandydatów.

W badaniu "Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze IT" pytano 821 prezesów, dyrektorów IT i menedżerów oraz 750 studentów uczelni informatycznych.