Wyniki badania przeprowadzonego przez IDC na zlecenie firmy Avaya potwierdzają, że transformację cyfrową stymulują przede wszystkim chęć zwiększenia wydajności pracowników i podniesienie jakości obsługi klienta. Z tym twierdzeniami zgadza się odpowiednio ponad 62% i 54% respondentów – przedsiębiorstw i konsumentów biorących udział w badaniu. Z kolei dla 31% respondentów do najważniejszych powodów, dla których podejmują decyzję o cyfrowej transformacji jest obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Z badania wynika, że właściwym kierunkiem rozwoju firm jest skoncentrowanie się na wzroście jakości obsługi klienta. Prowadzi to pośrednio także do wzrostu przychodów firmy: respondenci, których przychody wzrosły w ostatnim roku o 50% zdecydowanie częściej wskazywali na zwiększenie poziomu obsługi klientów (36%), niż na redukcję kosztów (4% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu) jako główny motyw podjęcia transformacji cyfrowej.

- „Klient ma w tym przypadku dość szerokie znaczenie - zawiera w sobie zarówno tych tradycyjnie rozumianych klientów przedsiębiorstwa, ale również cały ekosystem partnerów biznesowych i poddostawców oraz co równie istotne klienta wewnętrznego, czyli pracownika firmy. Tylko strategia uwzględniająca wszystkie te obszary współpracy przynosi pożądane efekty biznesowe” - mówi Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya Poland.

Sama transformacja cyfrowa ma być zmianą sposobu myślenia o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w szeroko pojętym środowisku biznesowym polegająca na pełnym wykorzystaniu systemów cyfrowych we wszystkich sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa i przez wszystkich pracowników. Avaya podkreśla, że do kluczowych obszarów transformacji cyfrowej należy wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji wewnętrznej (z pracownikami) oraz zewnętrznej (z klientami i otoczeniem).

Badanie, przeprowadzone  przez IDC na zlecenie firmy Avaya w styczniu 2018 roku, miało na celu przedstawienie pełnego obrazu wykorzystania i podejścia do technologii komunikacyjnych w biznesie. Wzięło w nim udział 751 przedsiębiorców oraz 600 konsumentów z 15 krajów.