W ciągu trzech miesięcy od debiutu mechanizmu podzielonej płatności (1 lipca br.) miało z nim do czynienia 414 tys. polskich firm – według danych Ministerstwa Finansów. Liczba ta obejmuje zarówno przedsiębiorstwa, które zainicjowały split payment (mogą nimi być tylko nabywcy towaru lub usługi), jak również podmioty, które dostały należność w MPP. Wówczas podatek VAT jest zapisywany na osobnym subkoncie. Firma może wykorzystać te środki jedynie do rozliczeń VAT z urzędem skarbowym lub z innym podmiotem. Aby posłużyć się tymi pieniędzmi w inny sposób, trzeba zwrócić się o zgodę do urzędu skarbowego.

Metoda ta ma uszczelnić system fiskalny. Liczba transakcji zrealizowanych poprzez split payment wyniosła 2,7 mln, a wartość VAT zapłaconego tą drogą — 10,7 mld zł (7,1 proc. rozliczonego w tym czasie VAT) - według MF. Jednak sektor mikro, małych i średnich firm zachowuje dużą rezerwę wobec wprowadzonych zmian - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor.

Otóż tylko jedna czwarta przedsiębiorstw jest zainteresowana stosowaniem split payment, a jedna trzecia dostrzega jego zalety. Zdecydowana większość, jeśli będzie go używać, to z konieczności, a nie dobrowolnie. Sceptyczna postawa wobec możliwości stosowania nowej metody płatności w transakcjach B2B dotyczy ponad połowy przebadanych małych i średnich firm (58 proc.), a 17 proc. nie ma opinii na ten temat.

 

 

 

Źródło: BIG InfoMonitor

 

Ograniczyć blokadę VAT

Krzysztof Stefański, doradca podatkowy grupy BIK, uważa, że sektor MŚP nie jest przekonany do MPP, ponieważ ma on wpływ na płynność finansową firm. Część pieniędzy zostaje unieruchomiona na rachunku VAT-owskim, co może zmuszać do korzystania z dodatkowego kredytowania, a czasem przyczynić się do poważnych problemów.

- W polskich warunkach dla wielu przedsiębiorców, które niemal każdego dnia toczą walkę o utrzymanie płynności finansowej m.in. ze względu na problemy z terminowym uzyskiwaniem płatności od kontrahentów, wdrożenie split payment może okazać się wyjątkowo trudne. Dlatego, warto byłoby poszerzyć zakres płatności z rachunku, na który spływa VAT, o inne zobowiązania wobec Skarbu Państwa, takie jak PIT, CIT czy ZUS. Resort finansów już się zresztą nad tym zastanawia – informuje ekspert.

Zauważa, że mikrofirmy często płacą gotówką lub kartą płatniczą, a jeżeli należność otrzymają w formie podzielonej płatności, czyli podatek VAT na konto VAT-owskie, to przy gotówkowych transakcjach nie mogłyby ruszyć pieniędzy.

Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie obowiązku korzystania z tego narzędzia przez niektóre branże i w obrocie niektórymi towarami. Aby tak się stało, wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej. W razie pozytywnej decyzji KE zmiana nie nastąpi wcześniej, niż w połowie 2019 r.

 

Dla wielu przymus, dla innych szansa

Z badania wynika, że zdecydowana większość MŚP stosuje MPP, bo musi, a nie z własnej woli. Aż 57 proc. zdaje sobie sprawę, że ich partnerzy biznesowi już korzystali z tej metody lub będzie jej używać. Co dziesiąty przedsiębiorca zakłada, że państwo będzie wymagać split paymentu, wolą więc sami dostosować się do przyszłych regulacji wcześniej.
 
Tylko 8 proc. jako argument posługiwania się MPP podała chęć dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym. Znikoma część przedsiębiorców czuje się zobligowana do stosowania split payment poprzez współpracę z instytucjami rządowymi (split payment stosują jednostki administracji) albo chce uniknąć w przyszłości ewentualnych problemów z klientami lub urzędami (w obu przypadkach było to 1,6 proc. badanych).

Co trzeci zwolennik split payment dostrzega zalety nowego rozwiązania. Prawie jedna piąta (19,8 proc.) badanych firm wskazuje na powiązane z tym przywileje podatkowe (szybszy zwrot VAT i ograniczenia sankcji lub solidarnej odpowiedzialności, obniżenie VAT-u).

Z kolei 15 proc. widzi w propozycji Ministerstwa Finansów ochronę przed oszustwami w rozliczaniu podatku VAT.

 

Źródło: BIG InfoMonitor

 

Badanie BIG wskazuje, że niechęć polskich firm do stosowania split payment utrzymuje się po kilku miesiącach obowiązywania nowej regulacji. W opublikowanym w sierpniu br. badaniu EY 2/3 przedsiębiorców nie oceniało pozytywnie mechanizmu podzielonej płatności.