Na świecie brakuje ok 2,9 mln specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa – twierdzi Infosecurity (ISC). Prognozuje, że do końca 2022 r. niedobór ten powiększy się o kolejne 1,8 mln. Będzie szczególnie dotkliwy w Europie Środkowej łącznie z Polską. W regionie za 3 lata zabraknie 142 tys. fachowców. Gorzej pod względem będzie w Azji (2,14 mln), Ameryce Północnej (498 tys.) i Łacińskiej (136 tys.).

Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej deficyt może sięgać 900 tys. ekspertów IT. W Polsce brakuje obecnie ok. 50 tys. fachowców IT różnych specjalizacji.

 

Firmowe „akademie” nie pomogą

Przedstawiciele Executive Search twierdzą, że wiele firm prowadzi swoje własne „akademie” oferujące międzynarodowe programy certyfikacyjne dla specjalistów IT, aby załatać luki kadrowe. Podnoszenie kwalifikacji jest jednak kosztowne, dlatego mimo tych działań przewidywany jest brak odpowiedniej liczby osób na rynku.

Badania Infosecurity pokazały także, że prawie 63 firm  proc. firm na świecie przyznaje się do problemów wynikających z braku specjalistów. Co najmniej połowa  - według Infosecurity 59 proc. - organizacji jest podatna na skuteczne ataki ze strony cyberprzestępców. Ale 48 proc. badanych firm deklaruje potrzebę zwiększenia liczby specjalistów IT w ciągu najbliższego roku.

Co ciekawe, znacznie wzrosła liczba kobiet wśród ekspertów IT. Stanowią one już 24 proc. pracowników branży na świecie, co oznacza dwukrotny wzrost w ciągu 4 lat (11 proc. w 2015 r.). 

 

Ryzyko obciążeniem dla działów IT

Jak zauważono, wydłuża się czas poświęcany przez pracowników działów IT - zarówno w dużych jak i małych firmach - na zabezpieczanie sieci przed atakami. W ostatnich latach 25 proc. czasu pracy ludzie od IT przeznaczali na zadania związane ze skutkami zewnętrznych ataków.

Według Check Point na całym świecie codziennie dochodzi do 50 mln ataków. Analitycy Cybersecurity Ventures oszacowali z kolei, że straty wynikające z działań hakerskich wzrosną globalnie z 3 mld dol. w 2015 r. do 6 mld dol. w 2021 r. Rosną wydatki firm na zabezpieczenia, w tym koszty specjalistów. Check Point szacuje, że przekroczyły już barierę 130 mld dol.