Zgodnie z porozumieniem policja odda Qumakowi 2,7 mln zł. Była to nieuregulowana dotąd należność za realizację umowy z 2008 r. Jej przedmiotem była przebudowa siedziby Komendy Głównej wraz z infrastrukturą techniczną. Maksymalne wynagrodzenie przewidziane w kontrakcie wynosiło 49,9 mln zł.   

W związku z ugodą Qumak nie zgłosi już roszczeń wobec zamawiającego. Ustalono, że obie strony nie będą miały także w przyszłości roszczeń o zapłatę kar umownych. Wyjątkiem są ewentualne wady wykonania, objęte gwarancją.