Jedynie 43,6 proc. przedsiębiorców spotkała się z pojęciem "cloud" lub przetwarzania danych w chmurze. Korzysta z niego tylko 10,3 proc. firm używających Internetu. W tym 4,6 proc. używa wewnętrznej infrastruktury, a 5,7 proc. z zewnętrznej - według badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zdecydowana większość przedsiębiorców korzystających z chmury dostrzega korzyści (prawie 95 proc.) niż zagrożenia (27,9 proc.).

Na plus cloud computingu zapisano głównie bezpieczeństwo danych (60 proc.), łatwość obsługi (50,9 proc.), wydajność i niezawodność (49,5 proc.). Następne w kolejności są: oszczędność kosztów (34,5 proc.) oraz bieżący monitoring procesów (31,7 proc.).

Po stronie zagrożeń największą troską przedsiębiorców również okazuje się bezpieczeństwo danych. Jako ryzyka wskazano wyciek danych wskutek awarii lub włamania, wgląd w dane firmy przez właściciela usługi lub podmioty trzecie. Niedostateczne uregulowanie kwestii prawnych w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych również może być problemem - według pytanych.

Badanie przeprowadzono na losowej próbie 400 podmiotów. Największą grupę stanowiły firmy mikro (2 - 9 osób - 41,8 proc. pytanych) oraz jednoosobowe działalności (24,3 proc.). Najwięcej firm reprezentowało usługi (27,8 proc.) i handel oraz naprawę pojazdów (26,3 proc.).