Polska znajduje się na szarym końcu, jeśli chodzi o wykorzystanie usług chmurowych w krajach Unii Europejskiej - na 3 miejscu od końca. Z analizy Aruba Cloud wynika, że polskie MŚP budują swoją infrastrukturę głównie lokalnie. Ale coraz częściej dochodzą do wniosku, że model chmurowy może im pomóc zoptymalizować koszty i usprawnić procesy biznesowe. Kwestia bezpieczeństwa okazuje się najważniejsza. Do wdrożeń zachęca także wysoka dostępność usług.

Według badania przeprowadzonego przez Aruba Cloud w polskich MŚP znaczna większość (87 proc.) firm korzysta z infrastruktury lokalnej. Jedynie 27 proc. sięga po rozwiązania IT w chmurze.

- Liczba własnych rozwiązań infrastruktury lokalnej zaskoczyła nas - przyznał podczas prezentacji wyników badania Marcin Zmaczyński, dyrektor regionalny Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej.

Co więcej, nawet firmy, które wdrożyły chmurę, jedynie w 31 proc. korzystają z usług cloud, a w 69 proc. - z lokalnych.

Wśród rodzajów wykorzystywanych chmur dominuje prywatna - wskazało ją 50 proc. respondentów. Znacznie mniejszą popularnością cieszy się chmura publiczna - 26 proc. i hybrydowa - 25 proc.

- To zaskakujące, bo chmura prywatna jest droższa niż publiczne - zauważa dyrektor.

Zaznacza, że firmy zaczynają swoją przygodę z cloud computingiem od przechowywania danych w chmurze. Jak wynika z badania, ponad połowa - 55 proc. - korzysta z usług Storage as a Service, a 32 proc. - z SaaS.

- Zastanawiający jest niski poziom backupu - 31 proc., bo chmura wydaje się do tego idealnym rozwiązaniem - komentuje regionalny szef Aruba Cloud.

Jeszcze rzadziej polskie MŚP wdrażają PaaS (21 prod.) oraz IaaS (18 proc.).

- Tylko 9 proc. pytanych firm korzysta z Disaster as a Service. Ta usługa jest bardzo popularna na zachodzie, więc naszym zdaniem w kraju również to się zmieni - przewiduje dyrektor.

Z badania wynika, że MŚP traktują chmurę głównie jako narzędzie do przechowywania i zabezpieczenia danych: 67 proc. lokuje w chmurze te funkcje. Z kolei 40 proc. realizuje backup, 28 proc. - usługę serwera VPS, a 25 proc. lokuje w chmurze maszyny wirtualne.

 

 


 

Większość nie chce niczego nowego

Okazuje się, że prawie 3/4 ankietowanych MŚP (73 proc.) nie zamierza wdrażać żadnych usług w chmurze w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najwięcej - 8 proc. - planuje wdrożyć pamięć masową jako usługę, a 7 proc. - chmurowy backup. Na SaaS wskazało 2 proc., a na pozostałe rozwiązania - po 1 proc. Pytano jednak tylko o usługi, z których aktualnie respondent nie korzysta.

Zdaniem ankietowanych MŚP backup w chmurze to usługa, która najbardziej zyska na popularności w najbliższych 3 latach (52 proc.). Na kolejnych miejscach wymieniono pocztę (44 proc.), pakiety biurowe w chmurze (33 proc.), a dalej usługi disaster recovery (31 proc.).

- Wydaje mi się, że MŚP nie doceniają analityki w chmurze, na którą wskazało 21 proc. pytanych. A chmura to przecież idealne środowisko do tego typu działań. Firmy, które ograniczają się do lokalnej infrastruktury, mogą mieć z tym problem. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw, które wychodzą na rynki zagranicznie - twierdzi dyrektor. - W postaci big data przetwarzanych jest tylko około pół proc. danych. Ta liczba wzrośnie do kilku proc. Niewiele, ale te dane są niezwykle cenne. Muszą być dobrze chronione. Edukacja w tej kwestii pomoże pozbyć się obaw MŚP związanych z danymi w chmurze - dodaje Marcin Zmaczyński.


Co zachęca do wdrażania usług chmurowych?

Dla 39 proc. najważniejsza jest dostępność usługi za pośrednictwem Internetu, a dla 38 proc. - wyższy poziom bezpieczeństwa danych. Czyli dostępność i bezpieczeństwo to najbardziej przekonujące korzyści i zarazem argumenty dla polskich użytkowników, zachęcające do wdrożenia chmury. Dopiero na trzecim miejscu (36 proc. ) znalazły się niższe koszty wstępne w porównaniu z lokalnym IT.

Dość wysoko jest również zaufanie do dostawcy (29 proc.). Na elastyczność i skalowalność wskazało po 23 proc., a na końcu są znów jest aspekt kosztowy - płatność tylko za wykorzystane usługi zachęca do przejścia na chmurę 20 proc. pytanych.

- Nie ma dużych różnic, więc wszystkie te czynniki są jednakowo ważne - zaznacza Marcin Zmaczyński.

Co może zniechęcić firmę do wykorzystania usług chmurowych? Przede wszystkim obawa o bezpieczeństwo (63 proc.), choć, jak wynika z wcześniej przytaczanych odpowiedzi, lepsze bezpieczeństwo jest dla sporej grupy respondentów zachętą do wdrożenia chmury.

Dość silna okazuje się również obawa uzależnienia się zewnętrznego dostawcy (35 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. przyzwyczajenie do lokalnego IT (28 proc.) oraz wysoki koszt wdrożenia i korzystania z chmury (27 proc.).

- Bariery wynikają raczej z lęków niż z realnych zagrożeń. Mało firm zdaje sobie sprawę, że chmura jest bardziej bezpieczna niż lokalna infrastruktura. Warto więc edukować użytkowników, że za każdą chmurą stoją centra danych z konkretnymi certyfikatami. Trzeba będzie mocniej popracować z MŚP, aby rozwiać tego typu obawy - wskazuje Country Manager Aruba Cloud.

Jako istotne cechy infrastruktury w chmurze na topie wymieniono wysoką dostępność (53 proc.), dużą skalowalność (42 proc.) i elastyczność (36 proc.).

Co ciekawe, wśród istotnych cech chmury i centrów danych najwięcej respondentów wskazało problem na czasie - zgodność z RODO (72 proc.). Dla 62 proc. ważne jest, czy data center ma certyfikat niezawodności (jak Rating 4/Tier IV), a dla 44 proc. - że dostawca usług w chmurze dostarcza je z polskiego centrum danych.

Okazuje się, że przy wyborze dostawcy chmury najważniejsza jest rekomendacja znajomych ekspertów (47 proc.), 45 proc. kieruje się analizą ofert, a 38 proc. - specjalisty ze własnej firmy.

W badaniu wzięły udział 300 MŚP (do 250 pracowników) z różnych branż. Najwięcej reprezentowało przemysł i budownictwo (31 proc.) i sektor handlu (17 proc.).