Szersze zastosowanie rozwiązań Greent IT, powołanie Ambasadora ds. Współpracy z Globalnymi Koncernami Informatycznymi oraz budowa suwerenności technologicznej Polski w oparciu o rodzime produkty ICT – to tylko niektóre z zaleceń autorów raportu „Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019 – 2023”. Proponują oni decydentom politycznym podjęcie konkretnych działań, aby za cztery lata krajowa administracja rządowa znalazła się wśród europejskich liderów digitalizacji, a polskie firmy radykalnie poprawiły swoją pozycję na rynku rozwiązań teleinformatycznych.  

„Nasze rekomendacje powinny zostać zrealizowane w latach 2019-23. Mamy nadzieję, że w następnej kadencji Sejmu uda się zbudować w tym celu szerokie porozumienie wszystkich środowisk politycznych” – mówi  Bartłomiej Michałowski, ekspert Instytutu Sobieskiego. „Sektor publiczny odpowiada za połowę polskiego PKB i jeśli nie będzie inwestował we właściwy sposób i na właściwym poziomie w polskie rozwiązania ICT, nie pójdziemy do przodu. Popyt w sektorze publicznym może też bardzo pomóc w rozwoju lokalnych startupów. Potrzebujemy więcej inicjatyw w rodzaju GovTechu” – dodaje Bartłomiej Michałowski.

Z kolei Dariusz Śpiewak, współautor raportu i wiceprezes PIIiT podkreśla, że „polska branża IT musi rosnąć kilka razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej. Alarmujące jest to, że w ostatnich latach krajowy sektor nowych technologii rozwijał się wolniej niż cała gospodarka”.  

Wśród 12 zaleceń na lata 2019-23 autorzy Instytut Sobieskiego wskazuje konieczność powołania Pełnomocnika ds. Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa, który będzie równocześnie szefem Biura IT Rządu (innymi słowy, takim „CIO Państwa”). Jego zadaniem byłaby implementacja narzędzi i rozwiązań horyzontalnych (dla wszystkich ministerstw) wspierających działania administracji publicznej określone w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz ustawie o Wspólnej Infrastrukturze Informatycznej Państwa. Ponadto eksperci zalecają, aby radykalnie zwiększyć ilość realizowanych innowacyjnych projektów poprzez wprowadzenie obowiązku określonej liczby „poligonów przedsiębiorczości” dla wszystkich ministerstw i strategicznych spółek Skarbu Państwa. „Z perspektywy przedsiębiorcy, zwłaszcza tego, który prowadzi startup, bardzo ważna jest prosta i szybka ścieżka umożliwiająca testowanie nowych rozwiązań i technologii. Dla firm, które dopiero zaczynają działalność przeciągające się rozmowy lub negocjacje sa przyczyną dodatkowych kosztów” – podkreśla dr Przemysław Chojecki, współautor dokumentu.
   
Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem: http://sobieski.org.pl/polska-prawdziwie-cyfrowa.