Od 1 kwietnia 2014 r. polski oddział firmy stanie się centralą na Europę Środkowo-Wschodnią. Będzie odpowiadać za sprzedaż i marketing w Polsce oraz w 17 innych krajach. Dyrektorem Zarządzającym nowej centrali CEE (Central and Eastern Europe) zostanie Ireneusz Smaga, kierujący dotychczas działaniami Panasonic’a w Polsce i krajach bałtyckich. – Nowe możliwości pozwolą nam na skonsolidowanie strategii sprzedaży i skuteczniejsze działania marketingowe – mówi Ireneusz Smaga.

Panasonic rozpoczął działalność w Polsce w 1993 r. Od kwietnia 2008 r. polski oddział odpowiada również za kraje bałtyckie.