Andrzej Niziołek do niedawna pełnił funkcję szefa sprzedaży rozwiązań Azure w polskim oddziale firmy Microsoft. Oprócz Polski, Andrzej Niziołek będzie nadzorował sprzedaż rozwiązań Veeam w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), w regionie Adriatyku (Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia), oraz w Rumunii, Bułgarii i Albanii. Veeam oczekuje od nowego menedżera co najmniej utrzymania wysokiego tempa wzrostu.

Andrzej Niziołek zastąpił Krzysztofa Rachwalskiego, który pracował Veeam od 2011 roku, czyli od początku działalności biura w Polsce, zaś w 2014 roku został został mianowany dyrektorem regionalnym na Europę Wschodnią (obejmującym 17 państw).