Maxcom, producentów i dystrybutorów telefonów komórkowych, wypracował po trzech kwartałach 2018 roku 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 21,1 proc. w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny zwiększył się o 29,2 proc. do 8,3 mln zł. Przychody były wyższe o 4 proc. (77,5 mln zł). Zarząd spółki spodziewa się dobrych wyników w IV kwartale. Podtrzymuje prognozę.

Prognoza zakłada w 2018 roku osiągnięcie wyniku EBITDA na poziomie 15,7 mln zł (wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu do 2017 r.) oraz zysku netto na poziomie 12,5 mln zł (wzrost o ponad 38 proc. w porównaniu do 2017 r.).