Według najnowszego raportu „Rynek przetwarzania danych w chmurze 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, opublikowanego przez PMR, krajowy rynek usług chmury publicznej w 2015 r. ponownie wzrósł o blisko jedną trzecią. Jednak udział chmury w całkowitej wartości rynku IT w Polsce nieznacznie przekracza 1 proc. i jest ponad dwukrotnie niższy niż wskaźniki światowe.

 

W przypadku sektora dużych firm w Polsce znaczenie chmury sukcesywnie rośnie – stwierdza PMR w swoim komunikacie – mimo że preferencje największych odbiorców IT niezmiennie kształtuje przede wszystkim chęć posiadania własnej, fizycznej infrastruktury. Z tegorocznej edycji badania dużych krajowych firm wynika, że 25 proc. przedsiębiorstw zatrudniających 250 i więcej pracowników korzysta z usług przetwarzania danych w chmurze. Oznacza to wzrost o 8 p.p. w stosunku do poprzedniej fali badania. Ankietowani zwracali przy tym uwagę na skalę korzystania z chmury, w większości podkreślając, że chodzi o migrację strategicznych zasobów do chmury, nie ma to u nich miejsca i nie ma nawet takich planów.

 

Czołowi dostawcy IT mający w ofercie rozwiązania chmurowe, z którymi specjaliści PMR rozmawiali o sytuacji na rynku, podkreślali, że wzrosty powinny być przynajmniej dwukrotnie większe, jeśli chmura ma odgrywać bardziej znaczącą rolę w strukturze przychodów w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach Europy Zachodniej i zakładając, że poziom nasycenia chmurą w polskich przedsiębiorstwach będzie podążał w tym samym kierunku, taki scenariusz jest możliwy. Choć dynamika rynku usług cloud computingu będzie nieznacznie spadać, to nawet w perspektywie pięciu lat wzrosty w skali roku pozostaną powyżej 20 proc. Zdaniem PMR oznacza to, że chmura jest jednym z motorów napędowych krajowego rynku IT i obszarem, w którym dostawcy powinni szukać możliwości rozwoju.

 

Co przyniesie przyszłość?

W kolejnych latach na polskim rynku większego znaczenia ma nabierać chmura publiczna. Na korzyść rozwiązań public cloud działa przede wszystkim potencjalna liczba odbiorców, w tym popularyzacja rozwiązań wśród małych i średnich firm. W przypadku chmury prywatnej natomiast czynnikiem o podobnym kierunku oddziaływania jest wielkość kontraktów, które zwykle mają zupełnie inny charakter i skalę niż w przypadku rozwiązań chmury publicznej. PMR jest zdania, że skala zjawiska w MŚP i wyższe wolumeny sprzedaży usług wezwą górę, natomiast duże firmy jeśli zaadaptują rozwiązania chmurowe to częściowo, wpasowując je w obecną infrastrukturę i wykorzystując de facto model hybrydowy. W tej sytuacji, mówią specjaliści firmy analitycznej, kluczowe dla dostawców chmury jest ukierunkowanie na segment MŚP, a nawet mikro firm.