W zeszłym roku łączne przychody przedsiębiorstw uwzględnionych w rankingu TOP200 wyniosły 44 mld zł. Większość podsumowała 2011 r. jako dobry lub przeciętny (odpowiednio 44 i 47 proc.). Skrajne opinie: bardzo dobrą (3 proc.), bardzo złą (2 proc.) i złą (4 proc.) wystawiła znacząca mniejszość respondentów.

Więcej optymistycznych głosów pojawiło się przy ocenie 2012 r. Firmy IT spodziewają się do końca grudnia 20-procentowego wzrostu przychodów (średnia dla ok. 400 przedsiębiorstw). Blisko jedna czwarta (24 proc.) badanych uznała, że rynek w b.r. zmieni się na lepsze, choć niewiele mniej (20 proc.) prognozuje, że będzie gorzej. Większość (51 proc.) uważa natomiast, że rok 2012 będzie dla branży podobny jak poprzedni.