Polskie startupy mają coraz lepsze warunki rozwoju, ale to wciąż za mało, by dogonić liderów innowacyjności – oceniają autorzy badania „Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce” przeprowadzonego przez firmę Deloitte. Na tle czterdziestu najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów świata dojrzałość polskiego ekosystemu startupów znajduje się poniżej średniego poziomu.

W ostatnich kilkunastu miesiącach nastąpiło w naszym kraju niepokojące obniżenie poziomu kapitału społecznego – twierdzą przedstawiciele Deloitte. Kapitał społeczny jest jednym z pięciu badanych przez firmę filarów ekosystemu startupów w poszczególnych krajach. Pozostałe to: finansowanie, kapitał ludzki, regulacje prawne oraz otoczenie instytucjonalne. W Polsce najlepiej wypadają dwa ostatnie.

W badaniu przeprowadzonym wiosną 2016 roku ogólny stopień dojrzałości polskiego ekosystemu startupów, w skali od jednego do czterech, został oceniony na 1,93. Teraz jest to już 2,1. „A to oznacza, że mimo tej poprawy Polska nadal plasuje się poniżej umiarkowanego poziomu dojrzałości ekosystemu. Co ważne poszczególne obszary wykazują zróżnicowanie” – zwraca uwagę Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, Polska najlepiej radzi sobie w obszarze otoczenia instytucjonalnego oraz regulacji prawnych. Obszary te uzyskały odpowiednio 2,5 i 2,55 punktów. Kapitał ludzki osiągnął 2,36 punktów. Najgorzej jest w obszarze finansowania i kapitału społecznego - oceny na poziomie 1,73 i 1,35.

Jak podkreślają autorzy badania, wysoki poziom kapitału społecznego tworzy niezbędne dla dojrzałego ekosystemu startupów „spoiwo” w relacjach międzyludzkich. Składa się na nie zaufanie, respektowanie wzajemnych zobowiązań, przestrzeganie wspólnych norm i zaangażowanie w życie wspólnotowe. W poprzednim badaniu poziom kapitału społecznego w Polsce był oceniany na poziomie 1,5. Teraz jest jeszcze niższy – 1,35.

Obniżenie poziomu kapitału społecznego w naszym kraju potwierdzają także inne rankingi, na przykład Prosperity Index Social Capital czy Social Progress Index. „Jest to problem całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W odniesieniu do startupów sytuacja ta powoduje, że ogranicza się dostęp do talentów spoza ekosystemu. Przy niekorzystnych warunkach demograficznych i starzejącym się społeczeństwie może to oznaczać brak zasobów ludzkich do osiągania zakładanego rozwoju przedsiębiorstwa” – ocenia Julia Patorska.

Stworzenie startupom właściwych warunków rozwoju jest istotne z punktu widzenia całej gospodarki danego kraju. Działalność startupów wywiera bowiem wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Unikalny charakter tego rodzaju przedsięwzięć powoduje, że niewielka część z nich staje się dojrzałymi przedsiębiorstwami, które znacząco oddziałują na gospodarkę. Jednak te, którym się uda osiągnąć dojrzałość, stają się bardzo ważnymi podmiotami krajowej gospodarki.

Według szacunków Deloitte startupy w Polsce mają szansę wygenerować w 2023 roku łącznie, czyli w sposób bezpośredni, pośredni i indukowany, ponad 2,2 mld zł wartości dodanej. W tym samym roku stworzą też w naszym kraju łącznie ponad 50,3 tys. miejsc pracy.