Dzięki nowym przepisom przedsiębiorstwa będące w restrukturyzacji złapią drugi oddech. Na pomoc publiczną będą mogły liczyć zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego trakcie - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

O tymczasową pożyczkę będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się jeszcze postępowanie restrukturyzacyjne, a np. dopiero złożyli wniosek w tej sprawie. Pożyczka ma im pomóc w odzyskaniu płynności finansowej oraz dać czas na opracowanie planu naprawy. 

Przewidziana jest także pomoc publiczna dla firm na zrealizowanie planu restrukturyzacji już po rozpoczęciu postępowania przed sądem. Takie wsparcie przedsiębiorstwo może uzyskać w formie pożyczki, dopłaty, objęcia akcji, obligacji lub udziałów.

Obecnie firmy będące w restrukturyzacji mogą liczyć na rozłożenie na raty długu wobec Skarbu Państwa, takich jak zaległe podatki i składki ZUS, ale pomoc publiczna może być udzielana przedsiębiorcom jedynie w wyjątkowych sytuacjach – i to dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. Notyfikacja trwa jednak średnio nawet 15 miesięcy. 

Nowelizacja to dobra wiadomość dla takich firm jak Action, które są w trakcie restrukturyzacji zgodnie z prawem obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Postępowanie restrukturyzacyjne ma pomóc w ocaleniu firm przed upadłością, powstrzymuje egzekucje komornicze i wypowiedzenie przez banki wcześniej zawartych umów. Zapewnia dłużnikom ochronę.

Dzięki nowelizacji takie firmy zyskają jeszcze większe wsparcie. Nowe przepisy pozwolą na zawieranie układów i umożliwią finansowanie w trakcie restrukturyzacji. 

– Ta nowelizacja była bardzo oczekiwana przez przedsiębiorstwa, które znajdują się w trakcie restrukturyzacji, oraz ich zarządców. Wierzyciele publicznoprawni w zasadzie nie mogli dotąd rozkładać zadłużenia na raty, gdyż mogło to stanowić niedozwoloną pomoc publiczną – wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii PMR Restrukturyzacje.
- Oby jak najszybciej ta nowelizacja zaczęła obowiązywać – podsumowuje.