W IV kw. 2017 r. dostawy komputerów w krajach EMEA zwiększyły się o 1,2 proc. wobec analogicznego okresu 2016 r. To lepszy wynik niż średnia światowa (-2 proc.).

Wzrost jest związany głównie z popytem w sektorze przedsiębiorstw (+3,9 proc.), z powodu wymiany sprzętu w firmach. Jednak zainteresowanie sprzętem gamingowym i zakupy świąteczne poprawiły także bilans na rynku konsumenckim. Zwiększyły się zwłaszcza dostawy notebooków (+2,1 proc.). Spadek odnotowano w przypadku desktopów (-0,8 proc.).

W regionie Europy Środkowej i Wschodniej trendy były nieco inne. Dostawy PC poszły w górę średnio o 4 proc., ale w przypadku desktopów - o ponad 8 proc., dzięki modernizacji infrastruktury sprzętowej w firmach i w sektorze publicznym. W przypadku notebooków nieznacznie spadły natomiast dostawy w sektorze konsumenckim, co analitycy tłumaczą wzrostem zapasów na najważniejszych rynkach regionu.

Liderem rynku w regionie EMEA, podobnie jak na świecie, pozostaje HP, które zwiększyło sprzedaż o 11,3 proc. - najwięcej spośród firm z czołówki. Lenovo poprawiło się o 1,9 proc. Na 6 pozycji uplasował się Acer (7,8 proc. udziału w IV kw. 2017 r.).

 

Najwięksi dostawcy komputerów w regionie EMEA w IV kw. 2017 r. (dane wstępne)

Producent

Dostawy w IV kw. 2016 r.

(mln szt.)

Dostawy w IV kw. 2017 r.

(mln szt.)

Udział w rynku w IV kw. 2016 r.

Udział w rynku w IV kw. 2017 r.

Wzrost rok do roku

HP Inc.

5,276

5,871

25,5%

28,1%

11,3%

Lenovo

3,592

4,439

21,1%

21,2%

1,9%

Dell

2,302

2,520

11,1%

12,0%

9,5%

Asus

2,065

1,712

10,0%

8,2%

-17,1%

Apple

1,645

1,709

8,0%

8,2%

3,9%

Inni

5,209

4,674

24,3%

22,3%

-7,1%

Razem

20,674

20,926

100,0%

100,0%

1,2%

Źródło: IDC