Większość inicjatyw cyfryzacji miejsca pracy nie doprowadzi do stworzenia nowych sposobów pracy do 2021 r. - ocenia Gartner. Obejmują one m.in. podejmowanie decyzji, pracę zdalną i wirtualną oraz przekształcenie miejsca zatrudnienia.

Zdaniem analityków tylko jedna czwarta średnich i dużych organizacji z powodzeniem dokona przekształceń w 80 proc. projektów. Za porażkami stoją jednak nie kwestie technologii, lecz strategii - organizacje nie potrafią określić, po co kupują rozwiązania cyfrowe i nie bardzo wiedzą, jak je wykorzystać.

 "Działania w cyfrowym miejscu pracy nie mogą być traktowane wyłącznie jako inicjatywa IT" - wyjaśnia Carol Roswell, wiceprezes ds. badań w Gartnerze. Według niej oprócz zmian w zakresie technologii konieczne jest zaangażowanie pracowników i "zmiany kulturowe". Bez tego sukces cyfryzacji miejsca pracy nie jest możliwy. Polega on więc w mniejszym stopniu na technologii, a w większym na zrozumieniu tego, co jest istotne dla pracowników i wprowadzeniu niezbędnych zmian w środowisku pracy.

Gartner postuluje utworzenie w firmie zespołu, obejmującego IT, HR, administrację i interesariuszy danego biznesu. Niezbędne jest też zaangażowanie szefa działu czy przedsiębiorstwa jako lidera, który wyznacza cele biznesowe i sposoby ich realizacji. Taki zespół ma przewidzieć, jak nowe technologie, procesy i style pracy wpłyną na pracowników i umożliwią im skuteczniejsze wykonywanie najważniejszych zadań.