Cube.ITG i jego spółka zależna Data Techno Park zawarły porozumienie z bankami, dotyczące długów wartych w sumie 133 mln zł. Otóż Getin Noble Bank oraz ING Banki Śląski zgodziły się na objęcie ich wierzytelności układem w ramach toczących się postępowań restrukturyzacyjnych obu spółek. Zobowiązały się również do głosowania za propozycjami układowymi Cube.ITG i DTP.

Wierzytelności Cube.ITG objęte porozumieniem wynoszą 37,7 mln zł wobec Getin Noble Banku oraz 30,1 mln zł dla ING Banku Śląskiego.

W przypadku Data Techno Park jest to odpowiednio 39,7 mln zł oraz 25,64 mln zł.

Głosowania wierzycieli nad układem zaplanowano na 25 kwietnia (DTP) i 26 kwietnia (Cube.ITG).

Data Techno Park jest w restrukturyzacji od października 2017 r. W tym samym czasie rozpoczęło sanację Cube.ITG, jednak w lipcu ub.r., a ostatecznie w listopadzie ub.r, sąd umorzył postępowanie uznając, że restrukturyzacja nie ma szans powodzenia. Zarząd Cube.ITG mimo to zaproponował wierzycielom układ.

Wskutek załamania na rynku zamówień publicznych i nietrafionych inwestycji grupa znalazła się w poważnych tarapatach. W 2017 r. strata netto sięgnęła 189 mln zł, a obroty spadły poniżej 40 mln zł.