Kanał sprzedaży IT dobrze zaczął ten rok. Obroty w dystrybucji wzrosły w I poł. 2018 r. średnio o 5,1 proc. - według danych z nowego raportu Context ChannelWatch, który obejmuje 14 rynków, w tym Polskę. Wśród resellerów panuje większy optymizm co do nadchodzących 12 miesięcy, niż przed rokiem podczas poprzedniej edycji badania.

Raport ChannelWatch 2018 został opracowany na podstawie wywiadów z reprezentatywną grupą ponad 7 tys. resellerów w następujących krajach: Polska, Czechy, Słowacja, państwa bałtyckie (potraktowane łącznie w badaniu), Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Turcja, Rosja, Australia i Nowa Zelandia.

Większość pytanych (63 proc.) optymistycznie ocenia perspektywy swojego biznesu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a tylko 10 proc. uważa, że ​​będzie gorzej. Jedna trzecia jest zdania, że ich sytuacja nie zmieni się w ciągu nadchodzącego roku.

Z badania wynika jednak, że w Polsce (a także w Niemczech, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii) wskaźniki optymizmu należą do najmniejszych.

Z kolei w Portugalii, Hiszpanii, Australii, Nowej Zelandii i w państwach bałtyckich nastroje w firmach z kanału sprzedaży są najlepsze.

We wszystkich krajach odnotowano wzrost sprzedaży w br. po nieznacznym spadku w drugim półroczu 2017 r. O poprawie świadczy fakt, że liczba resellerów w wymienionych krajach ustabilizowała się po średnim spadku o 3 proc. w ub.r. W br. wskaźnik ten wyniósł -0,3 proc. Prawie połowa (49 proc.) ankietowanych firm działa od 15 lat, czyli publikowane oceny pochodzą głównie od przedsiębiorców z długim stażem, a tylko 14 proc. od podmiotów, które funkcjonują na rynku mniej niż 5 lat.

Największa grupa pytanych resellerów (14 proc.) wskazała, że usługi biznesowe generują u nich ponad jedną czwartą sprzedaży. Oczekują oni większego wzrostu w tym roku. Usługi to numer 1 w sześciu z wymienionych krajów, ale nie w Polsce. U nas resellerzy spośród rynków wertykalnych największe obroty osiągają w handlu detalicznym (tak samo jest w krajach bałtyckich, na Słowacji oraz w Turcji). Produkcja to obszar działania numer 1 firm z kanału sprzedaży w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji.

Adam Simon, dyrektor zarządzający Contextu, nieco studzi dobre nastroje, zauważając że pomimo optymizmu wśród resellerów nadal stoją przed nimi wyzwania takie jak finansowanie, pozyskiwanie pracowników, zgodność z RODO i zagrożenie ze strony etailerów.

Podczas gdy w 2017 r. połowa respondentów stwierdziła, że ​​nie obawia się o finansowanie, liczba ta wyraźnie spadła w tym roku - do 27 proc.  

Około 60 proc. ankietowanych przyznało, że znalezienie osób o odpowiednich kwalifikacjach pozostaje problemem.

Połowa europejskich respondentów zapewnia, że ​​przygotowała się do RODO, podczas gdy 29 proc. twierdzi, że nie udało im się to.