Prawie 50 proc. firm wykorzystuje jedynie połowę swojego potencjału w zakresie możliwości używania danych z różnych źródeł, w tym internetu rzeczy (IoT - Internet of Things). Tylko 5 proc. przedsiębiorstw można, zdaniem autorów badania „Intelligent Enterprise Index” (Wskaźnik inteligentnego przedsiębiorstwa), uznać za w pełni „inteligentne”, czyli takie które łączą świat realny z cyfrowym w celu zapewnienia lepszej widoczności swoich procesów i zasobów.

Wśród kryteriów branych pod uwagę przy ocenie znalazły się m.in.: wizja IoT oraz plan wdrażania nowych technologii w kontekście personelu, jak również zaangażowanie przedsiębiorstwa w uzyskanie zwrotu z inwestycji w IoT.

Wyniki badania pokazują, że inwestycje w internet rzeczy będą rosnąć. 75 proc. przedsiębiorstw przewiduje wzrost wydatków w ciągu nabliższych dwóch lat. 42 proc. firm zakłada, że wzrost inwestycji w internet rzeczy wyniesie 11-20 proc. 57 proc. uczestników badania deklaruje, że ma konkretną wizję IoT oraz realizuje obecnie plany związane z wykorzystaniem tej technologii. 42 proc. firm już teraz wydaje rocznie ponad 1 mln dolarów na IoT (przeciętnie w ciągu roku inwestowane jest 3,1 mln dolarów).

W wielu firmach brakuje jednak planu uwzględniającego proces przyjęcia nowych technologii przez pracowników. Ponad  50 proc. ankietowanych przedsiębiorstw oczekuje oporu ze strony pracowników wobec wprowadzenia rozwiązań z obszaru internetu rzeczy. Firmy te nie mają jednocześnie pomysłu na rozwiązanie tego problemu. Tylko 21 proc. przedsiębiorstw, które spodziewają się oporu pracowników, ma plan, jak na tę sytuację zareagować.

Często też to co firmy robią, to za mało żeby przekonać pracowników do realizowanych lub planowanych wdrożeń. Około 70 proc. udostępnia już swoim pracownikom informacje pochodzące z rozwiązań IoT częściej niż raz dziennie. Z tego ponad dwie trzecie udostępnia je w czasie rzeczywistym lub z niewielkim opóźnieniem. Jednak tylko 32 proc. dostarcza przydatne przy podejmowaniu decyzji informacje do wszystkich pracowników. Informacje te są rozpowszechniane głównie przez e-mail (69 proc.) lub jako dane nieprzetworzone (62 proc.).

Dla prawie trzech czwartych (70 proc.) uczestników przeprowadzonej przez firmę Zebra globalnej ankiety najważniejszym obecnie czynnikiem stymulującym inwestycje w IoT jest poprawa doświadczeń klientów. Jednocześnie uczestnicy badania oceniają, że w przyszłości najważniejszymi czynnikami rozwoju będą: zwiększanie dochodu (53 proc.) oraz wejście na nowe rynki (51 proc.).