Cube.ITG  pozyska 19,7 mln zł w wyniku przeprowadzonej w sierpniu subskrypcji akcji. W sumie 42 podmioty (w tym 13 osób prawnych) objęły ponad 4,9 mln papierów w cenie po 4 zł każdy.

Jak wyjaśniał niedawno prezes Marek Girek, na finansach grupy negatywnie odbijają się m.in. zatory płatnicze – są kontrahenci, którzy sami mają problemy na rynku, więc nie regulują należności na czas. Aby wzmocnić swój budżet Cube.ITG w tym roku sprzedało biurowiec we Wrocławiu za ponad 7 mln zł.

Ponadto – jak w przypadku większości dużych spółek projektowych – spadek na rynku zamówień publicznych wyraźnie widać w wynikach Cube.ITG. Przychody w 2016 r. spadły o 35 proc., a w segmencie zamówień publicznych zjazd był ponad 90-procentowy. W końcu ub.r. doszło do zmiany prezesa, którym został Marek Girek. W ostatnich miesiącach odeszli dwaj wiceprezesi, nastąpiły zmiany w zarządzie.

W I kw. br. Cube.ITG miał 761 tys. zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej.