Szefowa ABC Daty nabyła 22 marca 52,14 tys. akcji spółki po średniej cenie ważonej 1,91 zł, za łączną kwotę 99 687,92 zł. Natomiast 24 marca przedmiotem transakcji było 125,5 tys. papierów po średniej cenie ważonej 1,99 zł, kupionych za łączną kwotę 249 204,06 zł - według komunikatów spółki. 

Papiery spółki nabył także wiceprzewodniczący rady nadzorczej ABC Daty, Ulrich Kottmann. Zakup dokonany 22 marca obejmował 12 tys. akcji po średniej ważonej cenie 1,95 zł, za łączną kwotę 23,4 tys. zł.

W piątek 24 marca na zakończenie notowań na warszawskiej giełdzie za akcje ABC Daty płacono 2,01 zł, o 4,15 proc. więcej niż poprzedniego dnia.

Kurs ABC Daty nie odrobił jednak strat z mijającego tygodnia - spadł 21 marca po ogłoszeniu wyników finansowych (w poniedziałek 20 marca na początku sesji na GPW za papiery spółki płacono ponad 2,20 zł). Otóż według przedstawionego sprawozdania zysk netto grupy w 2016 r. zmniejszył się do 17,2 mln zł wobec 46,8 mln zł w 2015 r. przy przychodach nieco większych niż rok wcześniej: odpowiednio 4,928 mld zł wobec 4,856 mld zł.

"Zakładamy, że wyniki w tym roku będą lepsze niż w 2016 r." - zapowiedziała prezes Ilona Weiss podczas prezentacji bilansu za ub.r. Wśród priorytetów wymieniła marże, EBIDTA oraz cash flow. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w ub.r. 5,3 proc. wobec 5,5 proc. w 2015 r. Wynik powyżej 5 proc. szefowa grupy oceniła jako "znakomity rezultat". EBIDTA spadła do 40,4 mln zł z 69 mln zł w 2015 r., co według prezes jest związane ze świadomą decyzją zarządzania ryzykiem. Przekonuje, że najważniejsza w ub.r. była stabilność finansowa, a nie zysk. W tym celu zwiększono sumę środków pieniężnych w spółce i obniżono zadłużenie. "Historycznie w spółce pozostała największa gotówka" - poinformowała prezes.

Suma środków pieniężnych w bilansie ABC Daty na koniec ub.r. wyniosła 90,9 mln zł wobec 32 mln zł rok wcześniej, co ma zabezpieczyć spółkę i zapewnić jej więcej środków w warunkach wciąż niestabilnej sytuacji na rynku. Według szefowej grupy poprawia to pozycję ABC Daty we współpracy z instytucjami finansowymi. Taki pozytywny efekt powinno mieć również zmniejszenie zadłużenia w ub.r. 2016 r. do 58 mln zł wobec 64,2 mln zł na koniec 2015 r. "Wszystko w spółce działa dobrze, ale nasze podejście musi być konserwatywne, biorąc pod uwagę sytuację w branży" - wyjaśniła Ilona Weiss.

Zarząd ABC Daty rekomenduje, by część zysku spółki za ub.r. (do 5 mln zł) przeznaczyć na skup akcji własnych. Decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.