Prezes ABC Daty kupił 14,7 tys. akcji w średniej cenie 4.02 zł za szt., a wiceprezes Ilona Weiss 25,4 tys. papierów średnio po 4,05 zł. W wyniku transakcji mają odpowiednio 0,012 proc. i 0,02 proc. udziału w kapitale spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.