Rozmowa prezesów firm dystrybucyjnych, szefa ZIPSEE "Cyfrowa Polska" oraz wiceministra finansów dotyczyła problemu oszustw podatkowych i ich konsekwencji dla całej branży. Wiceminister przedstawił pomysł rządu na uszczelnienie systemu podatkowego: dobrowolny split payment (podzielona płatność) wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., a na liście branż, które docelowo mogą zostać objęte obowiązkiem stosowania tego mechanizmu jest sektor elektroniczny. Wkrótce projekt trafi do Rządowego Centrum Legislacji. W mechanizmie podzielonej płatności podatek VAT z zapłaty za towar lub usługę jest wpłacany specjalne konto, a nie na rachunek sprzedawcy.  
  
Jak podkreślali przedstawiciele branży, kontrole skarbowe nie są przyjazne podatnikom, którzy nie ze swojej winy mogli stać się ofiarą oszustów wyłudzających VAT. W rezultacie uczciwe firmy skazane są na wielomiesięczne tłumaczenia przed urzędnikami i wstrzymywanie zwrotów podatku, co niejednokrotnie prowadzi do zawieszenia lub zamykania działalności. 

– To kuriozum, że prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawdzania nie tylko swoich kontrahentów, ale i partnerów biznesowych tego kontrahenta. Tym bardziej, że przedsiębiorca nie ma możliwości prześledzenia wszystkich transakcji, które zawierali wcześniej jego kontrahenci – wskazywał prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik. 

Prezes Komputronika Wojciech Buczkowski podkreślił, że oprócz nieprzyjaznego prawa przedsiębiorcy mają czasem problemy z mentalnością urzędników. – Materiał dowodowy i formułowane na tej podstawie wnioski mogą być niespójne, co może rodzić wątpliwości co do ich właściwego przygotowania – powiedział Wojciech Buczkowski. – Nastawienie urzędnika bywa takie: przychodzę na kontrolę, a moi przełożenie oczekują rezultatów w postaci wykrytych nieprawidłowości. Urzędnicy być może błędnie interpretują presję przełożonych dotyczącą efektywności kontroli. 

Wiceminister: split payment korzystny
Przedstawiciel resortu finansów argumentował, że split payment będzie korzystny dla przedsiębiorców, ponieważ nie będą oni musieli martwić się o wiarygodność swoich dostawców. Dlaczego? Bo wystarczy, że firma upewni się, że pieniądze zgromadzone na specjalnym subkoncie mają swoje potwierdzenie w fakturach. 

Wiceminister finansów poinformował, że resort pracuje aktualnie nad wprowadzeniem „white listy”, która obejmie spis podmiotów pozytywnie zweryfikowanych przez fiskusa. 

– Wiążemy duże nadzieje z wprowadzeniem tych rozwiązań. Czekamy na szczegóły projektów – komentował Michał Kanownik.

Check-lista w branży elektronicznej
Przedsiębiorcy podczas spotkania z wiceministrem wskazywali również na fakt, że brakuje im oficjalnych wytycznych, które pozwoliłyby sprecyzować, co powinni zrobić, by dochować "należytej staranności" wymaganej przez organy skarbowe. 

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” opracowuje obecnie wewnętrzną check-listę dla całej branży, zawierającą zbiór zasad weryfikujących kontrahenta. Wiceminister finansów pozytywnie odniósł się do tej idei. Jego zdaniem check-lista powinna ograniczać ryzyko kontaktów przedsiębiorcy z oszustem podatkowym, ale jednocześnie nie może stanowić zamkniętego katalogu czynności sprawdzających.