Znaczna większość (83 proc.) badanych firm produkcyjnych wdrożyła już rozwiązania Internetu rzeczy, albo planuje to zrobić w ciągu roku. Wielu ankietowanych jest przekonanych, że IoT zmieni ich biznes na lepsze – zapewni dostarczanie bieżących danych o lokalizacji i stanie produktów, co z kolei usprawni łańcuch dostaw, pozwoli zminimalizować ryzyko i zredukować straty oraz umożliwi optymalizację kosztów i procedur. Przedsiębiorcy spodziewają się, że to z kolei pomoże im w usprawnieniu działalności firmy i lepszym wykorzystaniu zasobów, jak również poprawi standard obsługi klienta.

Mniej niż 5 proc. respondentów uważa, że branża produkcyjna nie jest przygotowana na zmiany niezbędne do wdrożenia rozwiązań IoT. Jednakże są również przeszkody - połowa z ankietowanych producentów wymieniła koszty jako największą barierę powstrzymującą ich przed korzystaniem z rozwiązań IoT. Natomiast 46 proc. wskazywało na kwestie ochrony prywatności i zabezpieczenia danych, a także na problemy z integracją.