Wydatki na IT na świecie wzrosną w 2019 r. o 0,6 proc. w 2019 r., do sumy 3,74 bln dol. - prognozuje Gartner. W II kw. br. przewidywano poprawę na poziomie 1,1 proc., co oznaczało cięcie wobec przewidywań z I kw. br. (+3,2 proc.).

Wiceprezes ds. badań w Gartnerze, John-David Lovelock, daje do zrozumienia, że nowa prognoza i tak jest dobra, skoro zakłada podobną sprzedaż jak w ub.r. pomimo niepewności powodowanej pogłoskami o recesji, wojen handlowych, ceł i brexitu.

Dodaje, że praktycznie wszystkie badane kraje odnotują wzrost, choć na różnym poziomie. Co istotne, nieźle wypadną dwa największe rynki: USA (+3,7 proc.) i Chiny (+2,8 proc.).  

Wiceprezes radzi jednak dmuchać na zimne i przygotować się na cięższe czasy.

„Chociaż spowolnienie gospodarcze nie jest prawdopodobnym scenariuszem na rok 2019 lub 2020, ryzyko jest obecnie wystarczająco wysokie, aby uzasadnić przygotowanie do takiej ewentualności i odpowiednie planowanie. Dyrektorzy IT i menedżerowie odpowiedzialni za produkty powinni planować taki asortyment i modele operacyjne, które pozwolą optymalnie pozycjonować portfolio produktów w razie pogorszenia koniunktury” - zaleca ekspert.

Zgodnie z prognozą rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw odnotuje największy wzrost w 2019 r. (+9 proc.).
 

Wydatki w tradycyjnych segmentach będą spadać

Gartner przewiduje, że rosnąca popularność chmury w najbliższych latach będzie miała wpływ na więcej decyzji dotyczących IT w przedsiębiorstwach, a zwłaszcza infrastruktury. Przed 2018 r. więcej możliwości związanych z chmurą dotyczyło oprogramowania i outsourcingu procesów biznesowych. W kolejnych latach chmura będzie miała wpływ na kolejne segmenty rynku oprogramowania, w tym pakiety biurowe i usługi współpracy. „Wydatki w tradycyjnych segmentach IT, takich jak centra danych, będą spadać” - według prognozy.

Udział konsumentów w rynku IT nadal będzie się zmniejszać, głównie z powodu nasycenia, zwłaszcza w przypadku komputerów PC, laptopów i tabletów. Jak zauważa Gartner, aplikacje w chmurze umożliwiają przedłużenie żywotności tych urządzeń, bo do uruchomienia oprogramowania wystarczy niezbyt wydajny sprzęt. Dlatego rynek sprzętu dotknie najsilniejszy spadek w 2019 r., o 4,3 proc. - według prognozy.

Jak twierdzi analityk, na rynku urządzeń nie ma prawie żadnych nowych nabywców, co oznacza, że sprzedaż jest związana głównie z wymianą i ulepszeniami.

 


Prognoza światowych wydatków na IT w 2019 r. i 2020 r.

Sektor rynku Wydatki w 2018 r. (mld dol.)  Wzrost w 2018 r. (%)  Wydatki w 2019 r. (mld dol.)  Wzrost w 2019 r. (%)  Wydatki w 2020 r. (mld dol.)  Wzrost w 2020 r. (%) 
Systemy centrów danych 210 15,7 203 -3,5 208 2,8
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 419 13,5 457 9 507 10,9
Urządzenia 712 5,9 682 -4,3 688 0,8
Usługi IT 993 6,7 1031 3,8 1088 5,5
Usługi telekomunikacyjne 1380 -0,1 1365 -1 1386 1,5
Razem 3716 5,1 3740 0,6 3878 3,7


Źródło: Gartner