Nie odbyło się zaplanowane na 14 lutego głosowanie wierzycieli nad układem z Data Techno Park, spółką zależną Cube.ITG. We wrocławskim sądzie odbyło się wprawdzie zwołane w tym celu zgromadzenie wierzycieli, jednak, jak się okazało, nie wszyscy otrzymali karty do głosowania. Dlatego nie mogło się ono odbyć. W efekcie postępowanie restrukturyzacyjne przeciągnie się o kolejne miesiące. Nowy termin głosowania nad układem sąd wyznaczył na 25 kwietnia br.

Postępowanie restrukturyzacyjne Data Techno Park zostało otwarte w październiku 2017 r.

Zarząd proponuje m.in.: spłatę długów bez redukcji skarbówce, ZUS i innym wierzycielom publicznoprawnym w 60 ratach miesięcznych, a wierzycielom z tytułu umów handlowych, cywilno-prawnych, radzie nadzorczej, ubezpieczycielom redukcję odsetek i spłatę 10 proc. wierzytelności w ratach co pół roku między 2020 a 2030 r.

W związku z przesunięciem głosowania w DTP zarząd Cube.ITG SA zdecydował o przełożeniu głosowania nad układem z dominującą spółką z 1 marca na 26 kwietnia br.

Sąd w ub.r. umorzył postępowania sanacyjne Cube.ITG (rozpoczęte również z październiku 2017 r.), oceniając że nie ma szans na restrukturyzację spółki. Zarząd złożył jednak wierzycielom nowe propozycje układowe. W styczniu br. sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości Cube.ITG. Spółka ma obecnie tymczasowego nadzorcę sądowego.