Rozporządzenie o opłatach na rzecz stowarzyszeń zarządzających prawami autorskimi obowiązuje od 2003 r. Według przedsiębiorców projekt nowelizacji przepisów uwzględnia jedynie interesy organizacji, które reprezentują autorów i twórców. Wśród produktów objętych podatkiem mają znaleźć się m.in. aparaty cyfrowe (opłata ma wynosić 1 proc. ceny). Zdaniem przedstawicieli organizacji gospodarczych urządzenia te bardzo rzadko wykorzystywane są do kopiowania utworów, zatem wciąganie ich na listę produktów opodatkowanych jest błędem. Pod wspólnym protestem podpisały się: Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT.