Jak podaje Newseria, kolejne lata będą sprzyjały zacieśnianiu współpracy między przedsiębiorstwami w ramach jednej gałęzi gospodarki czy regionu. Tworzenie i działalność klastrów wspierać będą również pieniądze unijne w ramach programów krajowych i regionalnych. Współpraca jest szansą na zwiększenie innowacyjności małych i średnich firm. Dotyczy różnych branż, natomiast duży wzrost widać na rynku ICT. Klastry powstają wokół technologii komunikacyjnych i informatycznych. Są to zarówno organizacje regionalne (np. klaster IT mazowiecki, małopolski, zachodniopomorski, wielkopolski itd.), jak i przekraczające granice regionów (jak Multiklaster). W samym klastrze firm IT Polski Wschodniej na Podkarpaciu współpracuje obecnie ponad 50 organizacji.

– Chodzi o to, żeby skupiska oparte na funkcjonowaniu dużych firm włączały do kooperacji również małe i średnie przedsiębiorstwa i razem tworzyły zaplecza dostępu do nauki, badań, edukacji czy innowacji – mówi Marek Dondelewski, ekspert Związku Pracodawców Klastry Polskie. – Dzięki temu wykorzystanie środków unijnych będzie lepsze, bo trafią one do projektów realizowanych w ramach współpracy przedsiębiorstw.

W perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 Unia Europejska mocno wspiera rozwój klastrów.

Klastry to organizacje, do których należą jednocześnie współpracujący i konkurujący ze sobą – na danym obszarze lub w danym segmencie – przedsiębiorcy: producenci, dostawcy, a także instytucje. W badanych w ubiegłym roku przez PARP 35 klastrach ponad 80 proc. stanowili przedsiębiorcy (ponad 94 proc. to mikro-, małe i średnie firmy), a 2 lata temu - 74 proc., co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą formą kooperacji.