Konfederacja Lewiatan jest zaniepokojona zatrzymaniami przedsiębiorców, a zwłaszcza stosowaniem aresztów wobec nich.

"Z niepokojem obserwujemy, przybierającą na sile - w ostatnich dniach - falę zatrzymań i aresztowań przedsiębiorców. Wyrażamy zaniepokojenie nagminnym stosowaniem przez organy ścigania najostrzejszego środka zapobiegawczego, jakim jest areszt tymczasowy." - stwierdza Lewiatan w oświadczeniu.

Organizacja uważa, że areszt nie może być wykorzystywany do nacisku na podejrzanego. Protestuje zwłaszcza przeciwko spektakularnym zatrzymaniom tylko w celu przedstawienia zarzutów i złożenia wyjaśnień.

"Takie postępowanie podważa zaufanie do przedsiębiorcy i firmy, której jest właścicielem lub menedżerem. Podważa także zaufanie do instytucji państwa." - zaznacza Lewiatan.

Uważa, że takie wydarzenia negatywnie odbijają się na biznesie, nie tylko firm, których bezpośrednio dotyczy sprawa.

"Atmosfera zastraszania i podejrzliwości, którą podsyca fala zatrzymań i aresztowań, nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej, zwiększaniu inwestycji, rozwijaniu biznesu." - twierdzi organizacja.

"Przedsiębiorcy zaczynają się bać o przyszłość swoich firm." - twierdzi Lewiatan.

Wskazuje w tym kontekście na projekt zmian przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który w ocenie organizacji "de facto umożliwi zabieranie przedsiębiorcom firm".

Otóż karą za nadużycia pracowników albo kontrahentów firmy może być przejęcie biznesu przez Skarb Państwa. Projekt przewiduje także dotkliwe sankcje za nadużycia (m.in. kary finansowe nawet do 60 mln zł, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz startu w postępowaniach publicznych, zakaz reklamy).

Resort sprawiedliwości uzasadnia, że zaostrzenie kursu jest konieczne, bo dotychczasowy system kar wobec przedsiębiorstw za naruszenie prawa jest nieskuteczny.

"Niestety, najbardziej aktualna wersja projektu przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego narzędzi nieproporcjonalnych, których zastosowanie może znacznie wykraczać poza zakres koniecznej walki z nadużyciami gospodarczymi." - ocenia z kolei Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zrzeszający MŚP.

Konfederacja Lewiatan nawiązując do zatrzymań i aresztowań przedsiębiorców stwierdza ponadto: "Apelujemy, aby nie wykorzystywać instrumentalnie prawa i nie wydawać przedwczesnych wyroków. Prokuratura nie może przeciągać czynności procesowych w nieskończoność, a sądy muszą stać na straży wolności obywateli."