Sprzedaż przełączników Ethernet (warstwy 2/3) na polskim rynku w I kw. 2018 r. zwiększyła się o 39,6 proc. r/r w ujęciu wartościowym - ustaliło IDC. To rekordowa poprawa w regionie CEE (+19,2 proc.) oraz prawie 4-krotnie wyższa niż średnia światowa (+10,9 proc.).

Na świecie przychody na rynku przełączników sięgnęły 6,29 mld dol. w I kw. br. Wynik jest lepszy niż w całym 2017 r. (+5,5 proc.), co zdaniem analityków dobrze wróży na przyszłość.

Jednym z głównych czynników wzrostu był nacisk dużych przedsiębiorstw, operatorów wielkich centrów danych i usługodawców na przyspieszenie prędkości transferu danych w związku z przejściem na usługi w chmurze.

Przychody z urządzeń 10 Gb wzrosły o 5,1 proc., ale dla modeli 40 Gb spadły o 4,0 proc., mimo poprawy w ujęciu ilościowym (w przeliczeniu na porty) o 7,8 proc., co odzwierciedla erozję cen na rynku.

Odwrócił się trend spadkowy w przypadku switchy 1 Gb (+5,4 proc.), co wskazuje na zainteresowanie modernizacją sieci kampusowych i oddziałowych. Ogólnie rzecz biorąc, dostawy w przeliczeniu na porty w I kw. br. wzrosły na świecie o 12 proc. rok do roku.


Niestabilny rynek routerów

Z kolei przychody na światowym rynku routerów dla przedsiębiorstw i dostawców usług zmniejszyły się o 1,4 proc. w ujęciu rok do roku w I kw. 2018 r. Spadek w segmencie przedsiębiorstw wyniósł 2,7 proc., a wśród dostawców usług o 0,9 proc.

Rynek routerów, według analityków tradycyjnie najbardziej niestabilny w ofercie sieciowej, spada wraz z pojawieniem się architektur definiowanych przez oprogramowanie, co ogranicza popyt na tradycyjny routing.


Cisco rządzi, Huawei ściga lidera

Wśród producentów przełączników prym wiedzie jak zwykle Cisco (53,4 proc. udziału), które odnotowało wzrost wartości sprzedaży o 7,6 proc. r/r. Mimo to udziałyu giganta powoli topnieją (w I kw. 2016 r. miał prawie 59 proc. rynku). Lidera goni Huawei, który zwiększył przychody ze sprzedaży o ponad 41 proc., do 8,1 proc. udziału.
HPE poprawiło się o 11 proc., Arista - prawie o 40 proc., a z wielkiej piątki w dołek odnotował Juniper (-4,8 proc.).