Większość przedsiębiorstw produkcyjnych na świecie zamierza wykorzystać przemysłowy internet rzeczy (IIoT - Industrial Internet of Things) w celu podniesienia jakości produkcji i zwiększenia widoczności procesów technologicznych – wynika z badania Zebra 2017 Manufacturing Vision Study. W ciągu najbliższych pięciu lat znacznie wzrośnie liczba organizacji, w których zakłady produkcyjne zostaną całkowicie połączone z siecią.

Będzie to m.in. efekt sukcesywnego wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 i „inteligentnej fabryki”. Pracownicy będą w codziennej pracy równocześnie wykorzystywać technologie identyfikacji radiowej (RFID), urządzenia ubieralne oraz systemy zautomatyzowane. Dzięki temu uzyskają możliwość monitorowania procesów fizycznych zachodzących w fabryce a firmy będą w stanie podejmować zdecentralizowane decyzje. Do roku 2022, jak wynika z badania, 64 proc. producentów przejdzie na technologie całkowitego połączenia z sieciami IT (obecnie jest to 43 proc.).  

Połowa producentów planuje do 2022 r. wdrożyć technologie ubieralne. Natomiast 55 proc. obecnych użytkowników urządzeń ubieralnych zamierza w ciągu najbliższych pięciu lat zintensyfikować ich poziom wykorzystania.

Wyniki badania pokazują również, że znacznie zmniejszy się liczba procesów wykonywanych ręcznie. Obecnie 62 proc. pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystuje papier i długopis do rejestrowania danych na temat istotnych etapów produkcji. Do 2022 r. ten odsetek ma spaść do 20 proc. 63 proc. respondentów planuje wdrożenia dotyczące śledzenia procesów technologicznych z wykorzystaniem skanowania kodów kreskowych, RFID i systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (real-time location system – RTLS).

51 proc. firm zamierza w ciągu najbliższych pięciu lat poszerzyć zastosowanie technologii umożliwiającej komunikację głosową pomiędzy systemem a pracownikami. Najbardziej intensywny rozwój technologii głosowej, jak wynika z badania, będzie miał miejsce w największych firmach (powyżej 1 mld dolarów) a odsetek jej stosowania do 2022 r. ma wzrosnąć do 55 proc.