COIG - spółka zależna Wasko, została wybrana wykonawcą w przetargu na "budowę i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych", organizowanym przez Centrum Zasobów Informatycznych. Wartość oferty wynosi 56 mln zł brutto, w tym 30,4 mln zł zamówienia gwarantowanego, a 25,65 mln zł w opcji - dostawa serwerów blade, systemu wirtualizacji, macierzy dyskowej, infrastruktury serwerowej i macierzowej. Spółka nie miała konkurentów w postępowaniu. Zdobyła 70 pkt na 100. CZI gotów był wydać na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego 37 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie w infrastrukturze CZI dwuośrodkowego centrum przetwarzania danych - platformy wirtualizacji w architekturze konwergentnej w data center w Bydgoszczy i Gdyni wraz z centralnym backupem w trzech lokalizacjach.

COIG zajmie się dostawą urządzeń i oprogramowania, montażem, uruchomieniem, wdrożeniem, migracją, szkoleniami.

Postępowanie rozpoczęto na początku września br.

Otwarto natomiast oferty w przetargu na dostawę sprzętu sieciowego. Centrum Zasobów Informatycznych jest gotowe wydać na zamówienie w sumie 10 mln zł w 5 częściach. Oferty złożyli w części 1 konsorcjum Intertrading Systems, Trecom i Comp (8,24 mln zł brutto) i Atende (10,3 mln zł).

W części 2, 3, 4 oraz 5 jedyne oferty złożył Matic w sumie na ponad 0,9 mln zł (na kwoty 224,2 tys. zł, 27,9 tys. zł, 21,3 tys. zł oraz 666,3 tys. zł).