Centrum Informatyki Resortu Finansów rozstrzygnęło przetarg na "świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w latach 2020 - 2022 wraz z ochroną antyDDoS".

Oferty złożyli: Intelligent Technologies (316,1 tys. zł brutto za zamówienie podstawowe i opcję), Exatel (437,3 tys. zł), konsorcjum Orange i Integrated Solutions (1,38 mln zł).

Wybrano ofertę Intelligent Technologies. Resort na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć blisko 1,06 mln zł brutto, a na opcję - 232 tys. zł. Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze oferty, a czas usunięcia awarii 40 proc.

Przedmiotem zamówienia jest zestawienie, uruchomienie, utrzymanie i udostępnianie przez całą dobę i 365 dni w roku stałych, symetrycznych łączy dostępowych wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi. Łącza mają zapewnić szerokopasmowy dostęp do internetu o gwarantowanej przepustowości, która będzie zwiększana według harmonogramu: dla OP Warszawa MF oraz OP Radom MF: 4 Gb/s od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 oraz 5 Gb/s od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., a dla OP Warszawa NBP - 1 Gb/s w okresie od od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. W każdym przypadku wykonawca ma zapewnić ochronę antyDDoS.

Wykonawca ma przyłączyć urządzenia teletransmisyjne do wykorzystywanych przez MF routerów dostępowych Cisco za pośrednictwem interfejsów 10 GbE/SFP+.

Zamówienie z prawem opcji obejmuje możliwość zwiększania przepustowości wskazanych łącz o sumaryczną wartość 10 Gb/s.

 

Ponad 1 mln zł na Arcsight, 300 tys. zł na VSphere

Resort finansów ponad 1 mln zł gotów jest zapłacić natomiast za licencje Arcsight ESM Standard Edition od Micro Focus (postępowanie dopuszczało też równoważne produkty) wraz ze wsparciem dla obecnie eksploatowanych Arcsight. Oferty złożyli ISSP Service (o wartości blisko 1,2 mln zł brutto) i Comp (1,24 mln zł). Oferta ISSP została odrzucona, centrum informatyki ministerstwa wybrało Compa. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono niewiele więcej, niż kwota wybranej oferty, a mianowicie 1,276 mln zł brutto. Cena miała 60 proc. wagi, a termin dostawy 40 proc.

Ministerstwo potrzebuje także oprogramowania VMware VSphere wraz z 3-letnią gwarancją. Centrum informatyki zamierza przeznaczyć na ten cel w sumie nieco ponad 620 tys. zł brutto.

Oferty złożyli: Comtegra (blisko 565 tys. zł za zamówienie podstawowe i opcję), MBA System (573,7 tys. zł) i System Data (660,7 tys. zł).

Zamówienie dotyczy 8 licencji Vmware vSphere Enterprise Plus lub równoważnych na 8 procesorów oraz 8 szt. Vmware vRealize Operations Standard lub równoważnych na 8 procesorów, w obu przypadkach z gwarancją producenta. Drugie tyle obejmuje opcja.

Przetarg ogłoszony na początku grudnia br. nie został jeszcze rozstrzygnięty.