Związek Cyfrowa Polska przesłał do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko do projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024.

 

Potrzebne są polskie certyfikaty

Organizacja branżowa rekomenduje wprowadzenie programów edukacyjnych, które zwiększałyby wiedzę konsumentów o zagrożeniach i ochronie sprzętu przed atakami. Radzi także opracowanie wytycznych dla administracji w zakresie bezpieczeństwa IT, dotyczących przetargów i zamówień publicznych. Zdaniem związku wymogiem powinno stać się̨ także to, że administracja publiczna wykorzystuje tylko sprzęt elektroniczny posiadający specjalny krajowy certyfikat bezpieczeństwa. Cyfrowa Polska uważa, że powinien on zostać wprowadzony przez polski rząd.


Lepsza współpraca firm i urzędów

W ocenie organizacji należy doprecyzować model współpracy firm z samorządami, podmiotami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi m.in. „w doborze, wdrażaniu i utrzymaniu środków technicznych zwiększających cyberbezpieczeństwo, w tym korzystania z nowoczesnych i bezpiecznych modeli przetwarzania w chmurach obliczeniowych, tworzenia bezpiecznych aplikacji oraz korzystania z bezpiecznych systemów mobilnych”.

Jak zaznacza prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik w piśmie do ministra Marka Zagórskiego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa to wspólne wyzwanie dla państwa i sektora prywatnego. „W naszej ocenie zapewnienie cyberbezpieczeństwa będzie efektywne jedynie przy szerokiej współpracy ekspertów z doświadczonych firm działających w tym obszarze” – uważa organizacja branżowa.


Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać

Związek zwraca też uwagę na potrzebę doprecyzowania kwestii finansowania celów zawartych w strategii.

„Cyberbezpieczeństwo powinno być zarówno dla administracji publicznej, jak również dla przedsiębiorców i wszystkich obywateli kwestią nadrzędną, dlatego należy zainwestować wszelkie, możliwe środki z budżetu państwa, które są niezbędne do osiągnięcia tego celu” – czytamy w opinii związku.

Prezes Michał Kanownik zaznacza, że trudno założyć – jak jest w strategii – iż przyjęte rozwiązania nie spowodują̨ dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Przypomina, że kilka miesięcy temu Komisja Europejska w nowym programie wspierającym cyfryzację w krajach Unii na lata 2021-2027 założyła, że na budowanie cyberobrony i unijnego sektora bezpieczeństwa cyfrowego oraz finansowanie urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństwa trzeba będzie przeznaczyć 2 mld euro.

„Z całą pewnością są to koszty, które warto ponieść. Bo inwestycje w cyfryzację i cyberbezpieczeństwo są niezbędne do dalszego rozwoju innowacji i nowoczesnej gospodarki konkurencyjnej dla Europy i Świata” – argumentuje prezes związku.