W okresie lipiec – wrzesień 2017 r. rozstrzygnięto 2183 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie i dostawy związane z branżą IT. Ich łączna wartość wyniosła ponad 970,4 mln zł. To mniej niż w II kw. 2017 r. (2716 postępowań za łączną kwotę 1,03 mld zł). Co gorsza, nawet w porównaniu z bardzo słabym III kw. 2016 r. wartościowy wynik również jest niższy (2902 oraz 1 mld zł) – według danych Pressinfo.pl, partnera crn.pl.

W III kw. 2017 r. 1817 przetargów dotyczyło tylko rozwiązań IT (nie były powiązane z innymi branżami).

– Delikatne ożywienie nie jest jeszcze zapowiedzią spektakularnego przełomu w 2018 roku. Brak długofalowej strategii informatyzacji państwa, organizowanie postępowań przetargowych zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, nie wpływa pozytywnie na ogólny obraz rynku zamówień publicznych – komentuje Renata Polisiakiewicz, ekspert Pressinfo.pl.

Pod względem rozstrzygniętych przetargów rynek jest zatem nadal w głębokim dołku, natomiast zwiastunem poprawy jest rosnąca liczba rozpoczętych postępowań publicznych dla branży ICT, która w br. jest większa o 33 proc. niż w 2016 r. - według PIIT.

Jak podkreśla Pressinfo.pl, do hurraoptymizmu jeszcze daleko. „Paradoksalnie tak trudnej sytuacji w branży nie było od lat.” – zauważano w raporcie. Przykładem są firmy takie jak Qumak, Sygnity, Cube. ITG, które mają problemy m.in. z powodu zastoju na rynku zamówień publicznych. Dużym zaskoczeniem było unieważnienie przez PGE trwającego od stycznia 2016 r. przetargu na dostawę i wdrożenie systemów obsługi i rozliczeń klientów (wartego 300 mln zł). W listopadzie br. rozstrzygnięto megaprzetarg w ZUS, ale będzie on widoczny w podsumowaniu wyników IV kw. br.


Wśród przetargów dotyczących tylko sektora IT, w III kw. br. przeważającą część stanowiły postępowania na dostawę i dzierżawę komputerów i serwerów. Stanowiły one 41 proc. wszystkich rozstrzygnięć w tej branży (744 wyniki). Sporo było zamówień obejmujących dostawę oprogramowania (24 proc. wyników) oraz urządzeń, akcesoriów biurowych i  komputerowych (19 proc.). Łącznie więc trzy pierwsze pozycje odpowiadają za 84 proc. wszystkich przetargów IT w minionym kwartale.

 

Rozstrzygnięte postępowania pod względem przedmiotu zamówienia (tylko przetargi związane w całości z branżą IT w III kw. 2017 r.)

 

Przedmiot zamówienia

Liczba wyników w III kw. 2017 r.

komputery, serwery

744

oprogramowanie komputerowe

429

urządzenia, akcesoria biurowe i  komputerowe

352

tonery, kartridże, tusze

104

usługi informatyczne, internet

81

serwis, naprawa

48

części komputerowe

45

archiwizacja dokumentów

7

niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące

4

montaż sieci komputerowej

3

 

Źródło: Pressinfo.pl

 

Liderem pod względem ilości wygranych postępowań w branży IT w III kw. 2017 r. był Infast, który triumfował 53 razy. W czołówce znalazły się również PH Icod.pl i El Toro Bobrowski Blatkiewicz.

 

Firmy, które wygrały najwięcej postępowań w III kw. 2017 r.

 

Nazwa firmy

Ilość wygranych przetargów w III kw. 2017 r.

Infast

53

PH Icod.pl

50

El Toro Bobrowski Blatkiewicz

41

 


Źródło: Pressinfo.pl

 

 

Pod względem łącznej wartości wygranych przetargów numerem 1 okazał się S&T Services Polska, która zgromadził na koncie kwotę 65 mln zł. Kolejne miejsca należały do Integrated Solutions i Comtegra.

 

Firmy, które wygrały postępowania o największej łącznej wartości w III kw. 2017 r.

 

Nazwa firmy

Łączna wartość  wygranych przetargów w III kw. 2017 r.

Ilość wygranych przetargów w III kw. 2017 r.

S&T Services Polska  

64 669 580 zł

9

Integrated Solutions

58 251 588 zł

9

Comtegra

56 069 662 zł

6


Źródło: Pressinfo.pl

 

 

Najdroższym przetargiem rozstrzygniętym w III kw. 2017 r. było postępowanie na dostawę urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury sieciowej i centrum danych (DA) resortu obrony narodowej (RON). Zwycięzcą został S&T Services Polska.

 

Przetargi o największej wartości rozstrzygnięte w III kw. 2017 r.

 

Inwestor

Wartość przetargu

Zwycięzca

Przedmiot zamówienia

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi

56 533 931 zł

S&T Services Polska

Dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i data-center (DA) resortu obrony narodowej (RON) - w szczególności na potrzeby jednolitej sieci podkładowej IP RON oraz systemów teleinformatycznych MILNET-Z, INTER-MON i innych

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

55 469 675 zł

Comtegra

Budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów

AGH w Krakowie

48 415 529 zł

Dimension Data Polska

Dostarczenie platformy informatycznej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (MCHE)

Komenda Główna Straży Granicznej

44 495 181 zł

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)

Dostawa urządzeń sieciowych (wraz z oprogramowaniem, licencjami i gwarancją) do jednostek organizacyjnych SG oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi tych urządzeń

PKP PLK

43 900 000 zł

DGT

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów teleinformatycznych do prowadzenia ruchu kolejowego (centralek dyżurnego ruchu)

 

Źródło: Pressinfo.pl

 

W III kw. 2017 r. największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT jak zwykle ogłoszono w woj. mazowieckim – 498. Kolejne miejsca zajęły małopolskie (217) i śląskie (200). Najsłabiej wypadło opolskie (19 wyników).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie (628 mln zł - to aż 65 proc. ogólnej wartości wszystkich rozstrzygnięć w Polsce). Następne w kolejności są małopolskie (86 mln zł) i śląskie (47 mln zł).

Rynek przetargów IT może jednak w dalszej perspektywie nabrać przyspieszenia.

„Powolne wydatkowanie środków wspólnotowych przeznaczonych w tej perspektywie finansowej na inwestycje związane z informatyzacją czy cyfryzacją, może spowodować wzrost presji na terminowe ich wykorzystanie w ostatnich dwóch latach okresu programowania finansowego. Dałoby to polskim firmom informatycznym możliwość zdobycia nowych kontraktów. Szansą dla nich mogą być przetargi organizowane w ramach inwestycji związanych z cyberbezpieczeństwem oraz w obronności.” – ocenia Pressinfo.pl.

 

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).