W całym 2016 r. rozstrzygnięto 10 383 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. Z tej puli 9 298 wyników dotyczyło bezpośrednio branży IT, czyli nie były powiązane z innymi sektorami. Wartość wszystkich postępowań, których wyniki zostały opublikowane w 2016 r. wyniosła blisko 4 mld zł – według danych Pressinfo.pl, partnera crn.pl.

Dla porównania, w 2015 r. rozstrzygnięto 18 279 przetargów w branży IT, z czego 15 538 wyników  dotyczyło tylko branży IT. Wartość wszystkich przetargów z wynikami opublikowanymi w 2015 r. wyniosła 8 mld zł.

Jeśli jeszcze bardziej cofniemy się w czasie, choć nie do zamierzchłej przeszłości, zapaść na rynku public widać jak na dłoni. Mianowicie w I kw. 2012 r.  wartość rozstrzygniętych przetargów IT wyniosła 5,2 mld zł. Czyli w całym ub.r. zakończono postępowania o wartości mniejszej, niż w jednym kwartale 4 lata temu.

W 2016 r. najwięcej informacji o rozstrzygniętych przetargach w branży IT pojawiło się w styczniu – 1 371, a najmniej w czerwcu – 242. Spadek ten spowodowany był oczekiwaniem na nowelizację ustawy Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie w lipcu ub.r. 

Wśród wyników, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W 2016 r. stanowiły one 39 proc. wszystkich zakończonych postępowań w tej branży (3 570 wyników). Kolejne miejsce należało do dotyczących dostawy urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 2 147 wyników (23 proc.) oraz oprogramowania komputerowego – 1 521 wyników (17 proc.). Najmniejsze okazało się zapotrzebowanie na montaż sieci komputerowej - odnotowano 19 rozstrzygnięć w całym roku.
 


Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT, najwięcej do podziału było między dostawców oprogramowania komputerowego (ponad 1 mld zł).  


Najwyższa łączna wartość przetargów w 2016 r.*

 

Przedmiot zamówienia

Wartość wyników

oprogramowanie komputerowe

1 125 884 380,86 zł

komputery, serwery

774 200 978,23 zł

usługi informatyczne, internet

606 428 344,65 zł

urządzenia, akcesoria biurowe i  komputerowe

368 194 072,37 zł

tonery, kartridże, tusze

162 867 378,96 zł

serwis, naprawa

64 252 454,59 zł

części komputerowe

18 248 782,26 zł

montaż sieci komputerowej

15 545 050,67 zł

archiwizacja dokumentów

11 219 129,16 zł

niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące

1 486 916,52 zł

Suma:

3 148 327 488 zł

 

*Tylko przetargi związane w całości z branżą IT w 2016 r.
Źródło: Pressinfo.pl 


 

Niekwestionowanym liderem pod względem ilości wygranych przetargów w branży IT w 2016 r. okazała się spółka Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki, która wygrała 203 postępowania.


Firmy, które wygrały największą ilość postępowań przetargowych 2016 r.

Nazwa firmy

Ilość wygranych przetargów

Łączna wartość

Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki

203

2 785 417 zł

Progress Systemy Komputerowe

146

4 838 936,72 zł

Infast

142

1 994 132,11 zł

Asseco Poland

135

143 579 914,4 zł

Alltech Zdzisław Pająk, Artur Pająk

132

4 349 763,83 zł


Żródło: Pressinfo.pl

 

Przetargi na najwyższą łączną kwotę w 2016 r. rozstrzygnięto na korzyść Kamsoftu, który na swoim koncie zgromadził 186 mln zł.

 

Firmy, które wygrały przetargi na najwyższą łączną kwotę

Nazwa firmy

Łączna wartość

Ilość wygranych przetargów

Kamsoft

186 414 128 zł

29

Koncept Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe oddział w Warszawie

174 761 889 zł

38

Sygnity

145 061 639 zł

38

Asseco Poland

143 579 914 zł

135

Betacom

127 224 553 zł

13

Hewlett Packard Enterprise Polska

123 907 482 zł

1

S&T Services Polska

104 012 940 zł

32

Techsource

67 605 939 zł

13

T-Mobile Polska

56 968 596 zł

10

Integrated Solutions

55 218 331 zł

27

Źródło: Pressinfo.pl

 

Najwyższym co do wartości przetargiem ogłoszonym w 2016 r. był przetarg na udzielenie licencji wraz ze wsparciem na oprogramowanie systemowo-narzędziowe IBM oraz świadczenie usług wsparcia kodu sterującego GDPS. Został on jednak unieważniony. Przetarg ten został ogłoszony w styczniu przez ZUS w Warszawie, a jego całkowita kwota wynosiła 230 mln zł.

 

Najwyższa wartość pojedynczych przetargów w 2016 r.

Inwestor

Kwota (mln zł)

Zwycięzca

Przedmiot zamówienia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

123,9

Hewlett Packard Enterprise Polska

Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego agencji – SIA (ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ, PZSIPplus, PA).

Narodowy Fundusz Zdrowia centrala w Warszawie

87,2

Kamsoft

Subskrypcja i konserwacja systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, obejmująca usługi konsultacji, doradztwa, subskrypcji, nadzoru autorskiego i naprawy oprogramowania przez okres 3 lat w części obsługiwanej przez konsorcjum Kamsoft Assecco

Ministerstwo Finansów

80,7

Sygnity

Zakup usług dla systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych. 

Narodowy Fundusz Zdrowia centrala w Warszawie

79,7

Kamsoft

Subskrypcja i konserwacja systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ, obejmująca usługi konsultacji, doradztwa, subskrypcji, nadzoru autorskiego i naprawy oprogramowania przez okres 3 lat w części obsługiwanej przez Kamsoft

Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie

72,1

Koncept Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe oddział w Warszawie

Dostawa małogabarytowych stacji roboczych MSD (beh), stacji roboczych SD (bdf), SD (bde), monitorów M3


Źródło: Pressinfo.pl

 

Najwięcej rozstrzygnięć przetargowych w branży IT ogłoszono w ub.r. w woj. mazowieckim – 3 160. Kolejne miejsca zajęły: małopolskie (1 133) i śląskie (910). Najsłabiej wypadło lubuskie (94).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Chodzi o  2,7 mld zł, czyli 68 proc. całej krajowej puli. Następne na liście są: małopolskie (246 mln zł) i śląskie (159 mln zł). Porównując te dane z zestawieniem sprzed kilku lat widać, że w większym stopniu ze środków wydrenowane zostały mniejsze ośrodki. Np. w lubuskiem w jednym kwartale 2012 r. rozstrzygnięto przetargi na dużą wyższą sumę (84,4 mln zł) niż w całym 2016 r. (17 mln zł).


Łączne kwoty postępowań rozstrzygniętych w 2016 r. w poszczególnych województwach

Województwo inwestora

Wartość przetargów

mazowieckie

2 704 516 573 zł

małopolskie

245 754 419 zł

wielkopolskie

158 784 000 zł

pomorskie

143 331 906 zł

śląskie

136 135 340 zł

dolnośląskie

122 581 741 zł

łódzkie

118 297 057 zł

zachodniopomorskie

88 594 585 zł

kujawsko-pomorskie

53 611 765 zł

podkarpackie

51 696 859 zł

lubelskie

51 148 591 zł

warmińsko-mazurskie

39 065 493 zł

podlaskie

23 555 605 zł

opolskie

22 652 983 zł

świętokrzyskie

17 823 796 zł

lubuskie

17 086 770 zł

zagranica

1 016 651 zł

Suma:

3 995 654 135 zł

 

Źródło: Pressinfo.pl

 

Zestawienie przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED)