W III kw. 2018 r. rozstrzygnięto łącznie 5134 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT, z czego 1252 wyników zakończyło się unieważnieniem lub brakiem publikacji informacji o wykonawcy.

Tym samym w badanym okresie odnotowano 3882 ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty, które uwzględniono w analizie. Z tej puli 3147 wyników na sumę 2,12 mld zł dotyczyło bezpośrednio branży IT, czyli nie było powiązane z innymi sektorami (cały wynik odnosił się tylko do branży informatycznej) – według danych Pressinfo.pl.

W porównaniu z II kw. 2018 r. widoczny jest wyraźny wzrost – odnotowano wówczas 2660 wyników przetargów tylko w branży IT, na łączną kwotę 959,5 mln zł. Także w odniesieniu rok do roku, do III kw. 2017 r., ożywienie jest wyraźne (1817 postępowań na sumę 970,4 mln zł). Warto jednak zauważyć, że bilans w III kw. 2018 r. znacznie poprawiło jedno duże zamówienie, warte ponad 440 mln zł.

Mazowieckie jak zwykle było województwem, w którym opublikowano największą ilość rozstrzygnięć (1149) oraz na najwyższą łączną kwotę (blisko 1,4 mld zł).

 

Według Pressinfo.pl, liderem pod względem ilości wygranych przetargów w III kw. br. była firma Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki, którą wybrano jako wykonawcę w 153 postępowaniach (w ciągu 92 dni kalendarzowych). Przedsiębiorca okazał się również liderem w II kw. br., z tym że wówczas rozstrzygnięto na jego korzyść 71 postępowań.

 

Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w III kw. 2018 r.

Nazwa firmy Liczba wygranych przetargów
Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki 153
Icod.pl 63
Reset-PC 54

Źródło: Pressinfo.pl

 

Pod względem łącznej wartości wygranych przetargów zwyciężył Instytut Łączności, dzięki wspomnianemu jednemu postępowaniu za 441,6 mln zł. Kolejne miejsca należały do Sygnity (74 mln zł) oraz APN Promise (56,7 mln zł). W II kw. br. numerem 1 było Asseco Poland (204,7 mln zł), które w III kw. br. znalazło się na czwartym miejscu w rankingu. Zwraca uwagę odległa pozycja innego potentata na polskim rynku zamówień publicznych - Comarchu.


Firmy, które wygrały postępowania na najwyższe łączne kwoty w III kw. 2018 r.

Nazwa firmy Łączna wartość wygranych przetargów Ilość wygranych przetargów
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy 441 693 000 zł 1
Sygnity 74 050 200 zł 6
APN Promise 56 750 911 zł 26
Asseco Poland 54 123 845 zł 37
GMV Aerospace and Defence SAU 51 772 800 zł 1
Asseco Data Systems 51 683 129 zł 4
Varian Medical Systems Poland 43 393 416 zł 1
Pentacomp Systemy Informatyczne 41 303 023 zł 9
Wasko 35 857 562 zł 7
Dysten 29 740 290 zł 1
Comparex Poland 28 664 986 zł 7
Enigma Systemy Ochrony Informacji 27 620 342 zł 5
PHU Evercom Paweł Nogowicz 27 536 650 zł 1
NB Serwis II 23 860 770 zł 1
Teldat 20 579 997 zł 2
Comp 20 489 080 zł 38
Orange Polska 18 814 222 zł 2
AKG 18 723 480 zł 1
Unicard 17 146 787 zł 3
Comarch 16 257 652 zł 12

Źródło: Pressinfo.pl

 

 

Rozstrzygnięte w III kw. br. zamówienie o najwyższej wartości za 441,7 mln zł zostało opublikowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie. Przetarg dotyczył „świadczenia usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat”. Najkorzystniejsza oferta należała do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 

Przetargi o najwyższej wartości rozstrzygnięte w III kw. 2018 r.

Nazwa inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot zamówienia
Główny Inspektorat Transportu Drogowego 441 693 000 zł Instytut Łączności -Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 51 772 800 zł GMV Aerospace and Defence SAU Zawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i świadczenie usług ICT na potrzeby Eurosur.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - centrala 47 200 000 zł Asseco Data Systems  Kompleksowa obsługa systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Lublinie 30 399 002 zł Wasko Integracja elementów systemu zarządzania ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 29 740 290 zł Dysten System dynamicznej informacji pasażerskiej II

Źródło: Pressinfo.pl

 

 

Wśród wyników tylko z branży IT, przeważająca część dotyczyła zamówień na dostawę lub dzierżawę komputerów albo serwerów. W III kw. 2018 r. stanowiły one 43 proc. wszystkich przetargów w tej branży (1647 wyników). Kolejne miejsce należało do urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych (22 proc.) oraz oprogramowania (15 proc.). Czyli te trzy kategorie produktów odpowiadały za 80 proc. rozstrzygniętych zamówień publicznych w minionym kwartale.


Przedmiot zamówienia w postępowaniach zakończonych w III kw. 2018 r.

Przedmiot zamówienia Liczba wyników
komputery, serwery 1647
urządzenia, akcesoria biurowe i  komputerowe 839
oprogramowanie komputerowe 579
tonery, kartridże, tusze 272
usługi informatyczne 232
części komputerowe 113
serwis, naprawa 86
montaż sieci komputerowej 56
archiwizacja dokumentów 31
niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące 27
Suma 3882

Źródło: Pressinfo


Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).