Można spodziewać się trendu wzrostowego na rynku zamówień publicznych. Prognozy zakładają wzrost o co najmniej 5 proc. w 2019 r. - według raportu Pressinfo.

W IV kw. 2018 r. rozstrzygnięto 7121 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie i dostawy związane z branżą IT. W 5518 przypadkach wybrano najkorzystniejszą ofertę (resztę postępowań unieważniono). Z tej puli 4679 wyników dotyczyło tylko branży IT, czyli nie były powiązane z innymi sektorami. Łączna wartość sfinalizowanych postępowań wyniosła 2,16 mld zł - ustaliło Pressinfo.

W stosunku do III kw. 2018 r. liczba rozstrzygniętych przetargów wzrosła o 42 proc. (5134). Wyraźnie więcej było postępowań dotyczących tylko sektora IT, w których wyłoniono zwycięzcę, ale wartościowo nie widać większej poprawy (3147 wyników o wartości 2,12 mld zł w III kw. ub.r.).

W porównaniu z IV kw. 2017 r. jest jednak lepiej: wówczas 4704 wyników o wartości 1,812 mld zł. dotyczyło tylko sektora IT.

Raport wskazuje na wyzwania, jakie stoją przed firmami. Jednym z nich są rosnące koszty pracy, które będą miały wpływ na konieczność dostosowywania do nich cen usług. Ponadto rodzimym firmom przybywa konkurencji ze strony zagranicznych wykonawców. Korzystne trendy w gospodarce pozwalają również przypuszczać, że w 2019 r. utrzyma się trend wzrostowy na rynku zamówień publicznych w branży IT - ocenia Pressinfo.

 

Komputery i serwery kupowano najczęściej

Wśród wyników, które dotyczyły tylko branży IT, przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę i dzierżawę komputerów i serwerów (46 proc.). Kolejne miejsce należało do urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych (22 proc.) oraz do oprogramowania (14 proc.). Te trzy kategorie były na topie w całym 2018 r.


Co zamawiano w przetargach IT w IV kw. 2018 r.

Podmiot zamówienia Liczba wyników
komputery, serwery 2542
urządzenia, akcesoria biurowe i  komputerowe 1173
oprogramowanie komputerowe 739
usługi informatyczne 306
serwis, naprawa 295
tonery, kartridże, tusze 196
części komputerowe 128
montaż sieci komputerowej 61
archiwizacja dokumentów 41
niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące 37
Suma 5518

Źródło: Pressinfo.pl


 

Najwięcej przetargów w branży IT w IV kw. 2018 r. wygrała firma Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki. Na jej korzyść rozstrzygnięto 88 postępowań. W pierwszej trójce znalazły się również Icod.pl oraz EL Toro Bobrowski Blatkiewicz. Giga Multimedia oraz Icod.pl były również na topie w III kw. 2018 r.

 

Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w IV kw. 2018 r.

Nazwa firmy Ilość wygranych przetargów
Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki 88
Icod.pl 78
El Toro Bobrowski Blatkiewicz 49

Źródło: Pressinfo.pl


Pod względem łącznej wartości wygranych postępowań liderem okazał się Suntar (76,7 mln zł). Na kolejnych miejscach znalazły się: S&T Services Polska (69,1 mln zł) oraz Asseco Poland (66,1 mln zł).


Firmy, które wygrały postępowania na najwyższe łączne kwoty w IV kw. 2018 r.

Nazwa firmy Wartość wygranych przetargów Ilość wygranych przetargów
Suntar                         76 760 585 zł 31
S&T Services Polska                  69 150 556 zł 24
Asseco Poland                         66 173 287 zł 33
T4B                  59 995 927 zł 1
APN Promise                         40 952 888 zł 48
Pentacomp Systemy Informatyczne                   39 906 675 zł 5
Orange Polska                         39 519 500 zł 5
Innovation In Technology                   38 573 937 zł 25
BIT                         38 320 215 zł 8
Dimension Data Polska                   33 052 190 zł 19
NCBR                         32 999 300 zł 1
Wasko                   31 678 513 zł 19
Euvic                          28 302 787 zł 5
Egida IT Solutions                   26 143 278 zł 13
NB Poznań                         25 097 796 zł 2
IBM Polska                   22 421 760 zł 1
Enamor Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne                         22 270 070 zł 3
Asseco Data Systems                   21 995 754 zł 9
Maxto                         21 979 416 zł 32
Decsoft                   20 297 534 zł 24

Źródło: Pressinfo.pl

 

W ostatnich miesiącach dokonano wyboru wykonawców w dużych przetargach w ramach cyfryzacji państwa, np. w projekcie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, dostosowanie systemu ZUS KSI do zmian legislacyjnych czy utrzymanie i przebudowa infrastruktury przydrożnej Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

Postępowaniem o najwyższej wartości w IV kw. 2018 r. był wynik opublikowany przez Izbę Administracji
Skarbowej w Rzeszowie. Przetarg dotyczył zaprojektowania, wykonania, dostawy, wdrożenia, gwarantowania prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i wsparcia utrzymania wszystkich środowisk systemu Cyfrowa Granica. Obejmował dostawę, instalację, montaż i konfigurację sprzętu. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez spółkę T4B z Warszawy na kwotę blisko 60 mln zł.


Pięć najdroższych przetargów rozstrzygniętych w IV kw. 2018 r.

Nazwa inwestora Wartość przetargu Uwagi Zwycięzca Przedmiot zamówienia
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie 59 995 926,83 zł   T4B  Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, wdrożenie, gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania, rozwoju oraz wsparcie utrzymania wszystkich środowisk systemu Cyfrowa Granica.
Komenda Główna Policji 40 650 406,50 Zł Umowa ramowa Suntar Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej) poprzez zakup komputerów przenośnych w ramach umowy ramowej.
Komenda Główna Policji 34 121 138,21 zł Umowa ramowa Innovation In Technology Zawarcie umowy ramowej indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 32 999 300,00 zł Umowa ramowa NCBR+ Określenie zasad wsparcia przez wykonawcę zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi wykonawcy zamawiający.
PKP Polskie Linie Kolejowe 28 072 425,25 zł   Orange Polska Świadczenie usługi transmisji danych sieci WAN.


Źródło: Pressinfo.pl

 

Ponad połowa kontraktów na liście Top 5 została zawarta w ramach umowy ramowej. Należy zauważyć, że nie jest to stricte udzieleniem zamówienia publicznego. W umowie ramowej ustalane są warunki przyszłych zamówień. Jest to rodzaj porozumienia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą o gotowości zlecenia i jego wykonania.

 

Najwięcej rozstrzygnięć zapadło w woj. mazowieckim – 1540. Kolejne miejsca zajęły śląskie (491) i małopolskie (478). Najsłabiej wypadło woj. lubuskie (59 wyników).  

 

Liczba wyników przetargów w poszczególnych województwach w IV kw. 2018 r.

Województwo inwestora  Ilość wyników przetargów w województwie
mazowieckie 1540
śląskie 491
małopolskie 478
dolnośląskie 361
wielkopolskie 348
kujawsko-pomorskie 333
pomorskie 315
lubelskie 311
łódzkie 237
podkarpackie 227
zachodniopomorskie 214
warmińsko-mazurskie 202
podlaskie 143
świętokrzyskie 131
opolskie 123
lubuskie 59
zagranica 5
Suma 5513

Źródło: Pressinfo.pl

 

 


Biorąc pod uwagę wartość rozstrzygniętych przetargów prym wiedzie również województwo mazowieckie. Łączna suma wyników w tym regionie wyniosła 1,1 mld zł. Następne w kolejności są podkarpackie (115,9 mln zł) i dolnośląskie (111,8 mln zł). Ostatnie na liście jest podlaskie (17,3 mln zł).  

 

Wartość wyników postępowań w poszczególnych województwach w IV kw. 2018 r.

Województwo inwestora  Wartość rozstrzygniętych przetargów
mazowieckie 1 151 563 056,68 zł
podkarpackie 115 970 021,70 zł
dolnośląskie 111 871 758,56 zł
lubelskie 103 453 550,90 zł
pomorskie 101 125 174,04 zł
wielkopolskie 96 203 854,18 zł
śląskie 95 005 053,47 zł
małopolskie 82 392 774,33 zł
kujawsko-pomorskie 69 409 702,23 zł
łódzkie 56 191 535,07 zł
warmińsko-mazurskie 42 108 156,03 zł
zachodniopomorskie 37 389 589,85 zł
opolskie 34 865 600,25 zł
lubuskie 24 559 394,89 zł
świętokrzyskie 18 054 776,88 zł
podlaskie 17 372 204,16 zł
zagranica 1 039 294,32 zł
Suma 2 158 575 498 zł

Źródło: Pressinfo.pl

 

 
Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED). Jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.