Dane Pressinfo, partnera crn.pl, potwierdzają poprawę na rynku zamówień publicznych w sektorze ICT.  Po dołku w 2016 r. znaczącą zmianę przyniosło drugie półrocze 2017 r. Ruszyły przetargi wspomagane dotacjami unijnymi. Rozstrzygnięcia zapadły w największych urzędach i instytucjach, jak ministerstwa i ZUS. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę na rynku zamówień publicznych według Pressinfo.pl jest RODO. Efekty było widać zwłaszcza w IV kw. ub.r.

W IV kw. 2017 r. odnotowano 5430 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie i dostawy związane z branżą IT. Z tej puli 4704 wyników dotyczyło tylko sektora IT, czyli nie było powiązane z innymi branżami. Łączna wartość zakończonych postępowań wyniosła 1,812 mld zł. To dużo więcej niż w III kw. 2017 r., gdy rozstrzygnięto 2183 przetargów o łącznej wartości ponad 970,4 mln zł - według Pressinfo.pl.

Zdecydowanie najwięcej informacji na temat wyników pojawiło się w grudniu ub.r. – 2433 (45 proc. dla całego kwartału), co potwierdza przyspieszenie pod koniec roku.


Liderem pod względem ilości wygranych przetargów w branży IT okazał się PH Icod.pl, który w jeden kwartał miał aż 155 zwycięskich postępowań (czyli średnio więcej niż jedno dziennie).


Firmy, które wygrały najwięcej przetargów w IV kw. 2017 r.

Nazwa firmy Ilość wygranych przetargów
PH Icod.pl 155
Ascomp K Iwona Ćwiklak vel Ćwiklińska Krzysztof Ćwiklak vel Ćwikliński 108
Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki  97


 Źródło: Pressinfo.pl

 

Pod względem łącznej wartości wygranych postępowań numerem 1 okazał się Comarch (129 mln zł). Kolejne miejsca należały do Atende (59 mln zł) oraz Integrated Solutions (55 mln zł).


Firmy, które wygrały postępowania na najwyższe łączne kwoty w IV kw. 2017 r.

Nazwa firmy Wartość Ilość wygranych przetargów
Comarch 129 144 011 zł 5
Atende 59 158 150 zł 7
Integrated Solutions 55 265 981 zł 21
Suntar 45 278 435 zł 31
Enigma Systemy Ochrony Informacji 40 273 483 zł 9
S&T Services 36 156 577 zł 13
Comparex 33 067 092 zł 9
Decsoft 28 761 200 zł 30
Egida IT Solutions 26 549 395 zł 12
Betacom 26 194 206 zł 12
Asseco Data Systems 25 640 235 zł 36
APN Promise 25 225 151 zł 59
Intaris 25 076 075 zł 12
Techsource 24 385 498 zł 7
Opteam 20 926 022 zł 11
COIG 20 246 581 zł 4
Komputronik Biznes 20 203 084 zł 48
Asseco Poland 19 796 676 zł 14
Comp 18 312 062 zł 20
Emerson Process Management 18 070 000 zł 2


Źródło: Pressinfo.pl


Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi sektorami) tradycyjnie przeważały zamówienia na dostawę i dzierżawę komputerów oraz serwerów. W IV kw. 2017 r. stanowiły one 45 proc. rozstrzygniętych postępowań (2108 wyników). Kolejne miejsce należało do urządzeń, akcesoriów biurowych i  komputerowych (24 proc.) oraz  oprogramowania komputerowego (17 proc.).


Rozstrzygnięte przetargi IT w IV kw. 2017 r. według przedmiotu zamówienia – zestawienie ilościowe  

Podmiot zamówienia Liczba wyników:
komputery, serwery 2108
urządzenia, akcesoria biurowe i  komputerowe 1128
oprogramowanie komputerowe 799
części komputerowe 185
tonery, kartridże, tusze 178
usługi informatyczne 150
serwis, naprawa 89
niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące 40
archiwizacja dokumentów 14
montaż sieci komputerowej 13
Suma: 4704

 

Źródło: Pressinfo.pl

 


Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego o najwyższej wartości zostało opublikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przetarg dotyczył dostawy i wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych. Wygrał go Comarch.


Przetargi o najwyższych wartościach rozstrzygnięte w IV kw. 2017 r.

Nazwa inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot zamówienia
Ministerstwo Sprawiedliwości 112 037 164,00 zł Comarch Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych. 
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi 49 864 000,00 zł Atende Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. 
Poczta Polska 33 626 359,92 zł Integrated Solutions Zakup pakietu oprogramowania oraz zapewnienie usług asysty technicznej i konserwacji przez 24 miesiące. 
Komenda Główna Policji w Warszawie 23 694 720,00 zł Comparex Zakup usługi asysty technicznej dla produktów Oracle, użytkowanych w systemach teleinformatycznych policji. 
Centrum Informatyki Resortu Finansów 22 435 723,58 zł Betacom Rozbudowa infrastruktury opartej o posiadane przez zamawiającego oprogramowanie IBM, polegająca na udzieleniu licencji wraz z gwarancją producenta oprogramowania na okres 48 miesięcy.


Źródło: Pressinfo.pl

 


Najwięcej jak zwykle było rozstrzygnięć w woj. mazowieckim - 1648 wyników. Kolejne miejsca zajęły małopolskie (489) i śląskie (442). Najsłabiej wypadło lubuskie (73 wyniki).

 

Liczba rozstrzygniętych przetargów w poszczególnych województwach w IV kw. 2017 r.

Województwo Liczba wyników:
mazowieckie 1708
śląskie 757
małopolskie 445
dolnośląskie 339
wielkopolskie 330
pomorskie 280
podkarpackie 278
łódzkie 268
zachodniopomorskie 240
lubelskie 178
warmińsko-mazurskie 134
podlaskie 125
świętokrzyskie 107
kujawsko-pomorskie 101
lubuskie 82
opolskie 51
zagranica 7

 

Źródło: Pressinfo.pl


Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie (ponad 1,1 mld zł). Następne w kolejności są małopolskie (ponad 102 mln zł) oraz wielkopolskie (ponad 92 mln zł). Najniższa wartość cechuje opolskie (ponad 11 mln zł).  


Łączne kwoty za wygrane postępowania w podziale na poszczególne województwa

Województwo : Wartość Wyników:
dolnośląskie 84 372 912 zł
kujawsko-pomorskie 29 558 698 zł
lubelskie 31 668 188 zł
lubuskie 41 885 340 zł
łódzkie 45 674 243 zł
małopolskie 261 061 170 zł
mazowieckie 869 010 145 zł
opolskie 10 299 808 zł
podkarpackie 67 396 171 zł
podlaskie 14 052 983 zł
pomorskie 75 165 059 zł
śląskie 122 325 857 zł
świętokrzyskie 10 760 652 zł
warmińsko-mazurskie 19 442 696 zł
wielkopolskie 88 439 155 zł
zachodniopomorskie 27 423 037 zł
zagranica 13 639 242 zł
Suma 1 812 175 357 zł


Źródło: Pressinfo.pl

 

Zestawienie przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED). Pressinfo.pl zastrzega, że raport jest poprawny w takim samym stopniu, co zgłoszone informacje.