W IV kw. 2016 r. rozstrzygnięto 2402 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. W tym 2118 wyników dotyczyło bezpośrednio branży IT, czyli nie były powiązane z innymi branżami. Ich łączna wartość wyniosła 1,004 mld zł – według danych pressinfo.pl, partnera crn.pl.

Oznacza to, że rynek zamówień publicznych, mimo nadziei na ożywienie w końcu 2016 r., wciąż tkwi w potężnym dołku. Dla porównania w IV kw. 2015 r. dokonano rozstrzygnięć 6683 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związanych z branżą IT. Ich łączna wartość wyniosła 2,8 mld zł. Z tej puli 5860 wyników dotyczyło tylko branży IT.

Wartość zakończonych postępowań w IV kw. 2016 r. była natomiast podobna jak w III kw. 2016  r., gdy wyniosła 1,047 mld zł – według pressinfo.pl. Rozstrzygnięć w poprzednim kwartale było nawet więcej – 2902, co ilustruje stagnację na rynku.

Najwięcej rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w IV kw. 2016 r. pojawiło się w listopadzie – 1116. W październiku było ich 880, a w grudniu – 406.


Wśród wyników, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę oraz dzierżawę komputerów albo serwerów – 915 (43 proc. rozstrzygnięć w IV kw. 2016 r.). Kolejne miejsce należało do dostawy urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 573 wyników (27 proc.) oraz oprogramowania komputerowego – 287 (14 proc.).

 

Liczba rozstrzygnięć - tylko przetargi związane w całości z branżą IT w IV kw. 2016 r.

Podmiot postępowania

Liczba wyników

komputery, serwery

915

urządzenia, akcesoria biurowe i  komputerowe

573

oprogramowanie komputerowe

287

tonery, kartridże, tusze

133

usługi informatyczne, internet

107

części komputerowe

45

serwis, naprawa

35

archiwizacja dokumentów

13

niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące

9

montaż sieci komputerowej

1

Łącznie

2118

 

Źródło: Pressinfo.pl

 

Pod względem wartości wygranych przetargów w IV kw. ub.r. zwyciężył S&T Services. Na korzyść spółki rozstrzygnięto postępowania na łączną kwotę 82,4 mln zł.

 

Firmy, które wygrały przetargi IT na najwyższe łączne kwoty w IV kw. 2016 r.

Nazwa firmy

Łączna wartość wygranych przetargów

S&T Services Polska

82 424 281 zł

Koncept Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe, oddział w Warszawie

71 271 996 zł

Integrated Solutions

38 701 999 zł

 

Źródło: Pressinfo.pl

 

Liderem pod względem ilości wygranych postępowań w branży IT w IV kw. ub.r. była spółka Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki, która wygrała 60 postępowań.  Również w III kw. ub.r. firma była w czołówce (4 miejsce, 40 postępowań).

 

Firmy, które wygrały najwięcej postępowań w IV kw. 2016 r.

Nazwa firmy

Ilość wygranych przetargów

Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki

60

Progress Systemy Komputerowe

58

NKK System Nowak Kukułka Kornijasz

46

 

Źródło: Pressinfo.pl


Jak zwykle pod względem liczby przetargów IT dominowało woj. mazowieckie – 788 wyników w IV kw. ub.r. Kolejne miejsca zajęły: małopolskie (321) oraz śląskie (187). Najsłabiej wypadło lubuskie (10).

Łączna suma wyników przetargów na Mazowszu wyniosła 694 mln zł, czyli prawie 70 proc. wartości w całym kraju.

 

Województwo inwestora

Wartość przetargów

mazowieckie

693 782 653 zł

małopolskie

63 895 357 zł

pomorskie

60 095 744 zł

wielkopolskie

45 691 252 zł

śląskie

39 217 514 zł

łódzkie

20 096 586 zł

dolnośląskie

19 424 244 zł

kujawsko-pomorskie

16 405 893 zł

lubelskie

13 166 721 zł

zachodniopomorskie

10 204 627 zł

podkarpackie

6 032 933 zł

warmińsko-mazurskie

5 997 420 zł

podlaskie

4 796 982 zł

opolskie

2 448 422 zł

świętokrzyskie

1 939 384 zł

lubuskie

1 027 078 zł

zagranica

186 823 zł

Suma

1 004 409 634 zł

 

Źródło: Pressinfo.pl

 

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).