Dane Barometru Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji pokazują, że rynek przetargów publicznych ICT w 2017 r. wyraźnie ożywił się w porównaniu z 2016 r. Jednak koniunktura nadal nie powróciła do stanu sprzed załamania.

Według danych Barometru PIIT liczba ogłoszeń o zamówienia publiczne w sektorze ICT w 2017 r. wyniosła 9413 i była o 31,39 proc. wyższa niż w 2016 r. (7164). To jednak nadal o 6,9 proc. mniej niż w roku 2015 (10 111). W grudniu 2017 r. ogłoszeń było o blisko 16 proc. więcej niż rok wcześniej, ale wyraźnie mniej niż w listopadzie 2017 r. (-43 proc.).

Liczba udzielonych zamówień w 2017 r. wyniosła 8767, tj. o 23,62 proc. więcej niż w w 2016 r. (7092), ale o 10,08 proc. mniej w porównaniu z 2015 r. (9750). Dynamika w grudniu 2017 r. utrzymała się na podobnym poziomie jak średnia za ub.r.


Ponad 2 mld zł mniej

Są jednak wskaźniki, które pokazują, że rynek zamówień publicznych ICT nadal jest daleki od czasów prosperity sprzed kilku lat. Otóż wartość zawartych kontraktów w 2017 r. zwiększyła się w mniejszej skali, niż liczba zamówień - wyniosła w ciągu całego roku 6,811 mld zł, czyli o 19,2 proc. więcej (prawie 1,1 mld zł) niż w 2016 r. (5,714 mld zł).

W porównaniu z 2015 r. (9,046 mld zł) spadek wartości zawartych kontraktów wyniósł blisko 25 proc., co oznacza, że rynek zamówień publicznych ICT w 2017 r. zubożał aż o 2,235 mld zł wobec dobrego 2015 r.

Co więcej, w grudniu 2017 r. wartość kontraktów była niższa nawet niż w grudniu 2016 r. (o 6,7 proc., tj. 50 mln zł). Wobec grudnia 2015 r. spadek w ujęciu wartościowym był podobny jak w całym roku.

 

Liczba zamówień ICT i wartość kontraktów na rynku publicznym

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość zawartych kontraktów (mld zł)  
2015 10111 9,046  
2016 7164 5,714  
2017 9413 6,811  

Źródło: Barometr Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

 

To nie koniec danych, które pokazują, że rynek wciąż jest daleki od prosperity z poprzednich lat. Otóż, jak zauważa PIIT, znacząco wyższy niż w 2015 r. i 2016 r. jest udział zamówień, w których składana jest tylko jedna oferta - prawie 43 proc.

Według Barometru PIIT bardzo niepokojąca jest także wciąż spadająca liczba ofert w ramach jednego zadania - w 2017 r. przypadało na nie średnio 2,35 ofert wobec 2,84 w 2016 r.

Stagnację w III kw. 2017 r. pokazują natomiast dane Pressinfo.pl, które ustaliło (na podstawie BZP i TED), że w tym okresie rozstrzygnięto 2183 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie i dostawy związane z branżą IT (w tym 1817 postępowań dotyczyło wyłącznie rozwiązań IT). Ich łączna wartość wyniosła ponad 970,4 mln zł, podczas gdy II kw. 2017 r. odnotowano 2716 postępowań za łączną kwotę 1,03 mld zł.

 

Fachowcy okazali się najdrożsi

Największym kontraktem ICT w sektorze publicznym w ub.r. była ramowa umowa w postępowaniu na „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT”, czyli wynajem fachowców, zawarta przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wartość kontraktu podpisanego w sierpniu 2017 r. wyniosła 354,661 mln zł. Zamówienie podzielone było na 8 zadań, którymi zajęło się 8 podmiotów wybranych jako wykonawcy. Wartość umowy ramowej z każdym z nich wyniosła 44,333 mln zł.

Wykonawcami poszczególnych części mega zamówienia zostali: Transition Technoligies, Euvic, Sii, Britenet, BlueSoft, Atos i Fabrity K2, Connectis, Pentacomp Systemy Informatyczne.

 

Dane Barometru PIIT zostały opracowane na podstawie ogłoszeń opublikowanych Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Tenders Electronic Daily - TED).