Skalę korupcji określano za pomocą 27 wskaźników, nazwanych „czerwonymi flagami”. Polska ma ich 11. Raport dotyczy 8 krajów UE. Polska nie wypadła wśród nich najgorzej. Np. w Hiszpanii poziom korupcji w przetargach publicznych według OLAF przekracza 40 proc., a na Litwie sięga 37 proc. Stwierdzono, że w Polsce najczęstszym sposobem na ustawienie przetargu jest wręczanie łapówek. Z kolei uwzględniając wszystkie badane kraje, zwykle dochodzi do nielegalnej zmowy i zawyżania wartości zamówienia. Straty dla budżetów krajów UE z powodu korupcji wyniosły w 2010 r. nawet 2,2 mld euro.