PZU Asset Management zarządza portfelami aktywów i funduszy PZU, PZU Życie, TFI PZU oraz MPTE PZU. Spółka ma już 5,55 proc. udziału w kapitale zakładowym AB. Na początku grudnia kupiła kolejny pakiet akcji (27 tys. szt.) za blisko 700 tys. zł. Łącznie wartość akcji AB będących w posiadaniu PZU Asset Management wynosi ponad 22,5 mln zł. Spółka ma 5,13 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dystrybutora. Najbliższe WZA zostało zwołane na 28 grudnia br., zdecyduje m.in. o podziale zysków za miniony rok obrotowy i wypłacie dywidendy.